Liepājas Universitāte (LiepU) šobrīd ir līguma slēgšanas stadijā ar britu izdevniecību "Cambridge Scholars Publishing" par zinātniskā krājuma izdošanu.

Izdevējam tiek piedāvāts manuskripta koncepts, kurā ir 25 autoru darbi par valodu apguvi Baltijas valstīs. Raksti tapuši laikā no 2010. gada līdz 2015. gadam, un to autori ir Liepājas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences "Valodu apguve: problēmas un perspektīva" dalībnieki, Liepājas Universitātes Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

"Cambridge Scholars Publishing" izdod krājumus sadarbībā ar daudzām valstīm – no Baltijas savs krājums ir lietuviešiem, bet, cik zināms, Latvijai šis būs pirmais zinātnisko rakstu krājums, kuru izdod prestižā izdevniecība.

Krājuma atbildīgā redaktore ir Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore Diāna Laiveniece, pie kuras par sadarbības iespēju vērsās izdevēji: "Tas bija patiess pārsteigums, kas uzliek papildu atbildību, bet mūsu autori noteikti ir pelnījuši šādu iespēju. Cambridge Schooler Publishing ir izdevniecība, kas pievēršas augsta līmeņa zinātniskiem izdevumiem dažādās zinātņu nozarēs – mēs šoreiz būsim pārstāvēti lietišķās valodniecības nozarē. Liepājas Universitātei tas nenoliedzami ir augsts novērtējums. Tas dod pieejamību un atpazīstamību mūsu darbiem starptautiski novērtētā zinātniskā vidē."

Zinātnisko rakstu krājuma sagatavošanas posms solās būt īss, un ceļu pie lasītājiem tas varētu uzsākt nākamā gada sākumā.