Marta cīruļputenī mūžībā devusies Liepājas Universitātes ilggadēja Mūzikas katedras mūzikas studiju kursu pasniedzēja, lektore Mārīte Aigare (dz. Gūtmane, 23.02.1939 – 05.03.2021).


Mārīte Aigare dzimusi Liepājā, laikā no 1946. – 1953. gadam mācījusies Liepājas pilsētas Raiņa 1. septiņgadīgajā skolā un no 1951. gada paralēli uzsākusi mācības arī Liepājas Bērnu Mūzikas skolā čella klasē. Mūzika kļūst par Mārītes Aigares dzīves aicinājumu, tāpēc 1953. gadā viņa iestājas Liepājas Mūzikas vidusskolā kordiriģēšanas nodaļā, paralēli spēlē arī skolas simfoniskajā orķestrī, bet pēc skolas absolvēšanas 1957. gadā turpina mūzikas studijas J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijā kordiriģentu nodaļā, ko absolvē 1962. gadā ar kordiriģentes un pedagoģes kvalifikāciju. Pēc studijām Mārīte Aigare atgriežas Liepājā, kur 1962. gadā uzsāk darbu V. Lāča Pedagoģijas institūta Mūzikas katedrā, kur nostrādājusi 41 gadu, pasniedzot dažādus mūzikas studiju kursus – diriģēšanu, klavierspēli, mūzikas teorētiskos priekšmetus un mūzikas metodiku, izdevusi vairākus mūzikas studiju metodiskos līdzekļus, vadījusi mācību kori, bijusi arī sieviešu kora "Atbalss" kormeistare un augstskolas stīgu kvarteta dalībniece. Augsti profesionālā mūzikas izglītība, ilgās darba pieredzes rezultātā iegūtā pedagoģiskā meistarība, konsekventi augstās prasības pret sevi, kolēģiem un studentiem, nepārtrauktā sevis pilnveidošana ir bijis pamats Mārītes Aigares vispāratzītai autoritātei kolēģu un studentu vidū. Stingra, prasīga un toleranta.


Līdztekus mūzikai Mārīte Aigare kopā ar savu dzīvesbiedru daudzus gadus veltījusi sarīkojumu (sporta) deju mākslai, vairākkārt bijusi Liepājas skolēnu dziesmu un deju svētku sarīkojumu deju virsvadītāja, saņēmusi daudzus Liepājas pilsētas un LR Kultūras ministrijas Goda un Atzinības rakstus par aktīvu piedalīšanos sarīkojumu deju izpildītāju konkursu sagatavošanā un realizēšanā, ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu sporta deju mākslas izaugsmē un attīstībā Liepājā.


Mārīte Aigare ilgus gadus bijusi Liepājas pilsētas tautas tiesas tautas piesēdētāja un veikusi arī citus sabiedriskus pienākumus.


Dziļās skumjās noliecam galvu un izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārītes Aigares ģimenei, tuviniekiem, kolēģiem, studentiem, audzēkņiem, viņu Mūžībā pavadot.
 

Liepājas Universitātes mūzikas jomas kolēģi