Līdz 6. oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" aicina sporta organizācijas elektroniski aizpildīt vienu vai vairākus pieteikumus, lai pieteiktos nepieciešamajam atbalstam no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2024. gadā. Sporta organizācijas var saņemt atbalstu noteiktā kārtībā gan kā līdzfinansējumu sporta sacensību rīkošanai, gan dotāciju darbības attīstībai.

Sporta organizācijas atbalstam piesakās tiešsaistē – Liepājas pašvaldības mājaslapā. Pieejamie atbalsta veidi 2024. gadā:

• Sporta sacensību projektu līdzfinansēšanas mērķis ir veicināt sporta norišu daudzveidību, kvalitāti un sabiedrisko atpazīstamību, kā arī pašvaldības piešķirtā finansējuma ekonomisku un racionālu izlietošanu. Sporta organizācijas pārstāvis par katru plānoto projektu iesniedz atsevišķu pieteikumu. Projekti īstenojami Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.

• Dotāciju piešķiršanas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību Liepājas administratīvajā teritorijā, sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību, finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētas sporta organizācijas, to pārstāvētās komandas un individuālos sportistus. Katra sporta organizācija iesniedz vienu dotācijas pieteikumu.


Sporta organizācijas var iesniegt pieteikumus un pretendēt uz Pašvaldības atbalsta saņemšanu vienlaicīgi gan sporta projektu realizēšanas līdzfinansējuma, gan sporta organizāciju darbības dotācijas saņemšanai.


Papildus informācija par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību pieejama mājaslapas sadaļas "Sports" apakšsadaļā "Atbalsts sporta organizācijām".


Uzziņai:

Pagājušajā gadā Liepājas 2023. gada sporta sacensību un pasākumu projektu līdzfinansēšanai tika pilnībā vai daļēji atbalstīti 56 projekti par kopējo summu 294 783,48 eiro. Atbalstīti tika gan tradicionālie pilsētas amatieru čempionāti, piemēram, basketbolā, futbolā, pludmales volejbolā, gan dažādos tautas sporta veidos – orientēšanās, novusā, velobraukšanā, vieglatlētikā, utt., kā arī vairākos citos sporta veidos, kas palielina Liepājas sporta daudzveidību – burāšanā, motokrosā, sporta dejās, u.c. Liepājas sporta organizāciju darbības atbalstam 2023. gadā pilnībā vai daļēji tika atbalstīti 15 dotāciju pieteikumi par kopējo summu 606 000,00 eiro.

Individuālām konsultācijām un palīdzībai par pieteikumu aizpildīšanu sazināties ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāju Mārtiņu Kirmu, tālrunis 26549567, e-pasts: martins.kirma@liepaja.lv.