Liepājas Universitātē notiek papilduzņemšana. Dokumentu iesniegšana paredzēta no 26. jūlija līdz 20. augustam, 23. un 24. augustā notiek iestājpārbaudījumi, bet līgumu slēgšana paredzēta 27. un 28. augustā, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Šobrīd ir pieejamas brīvas budžeta vietas bakalaura programmās:
Dabas un inženierzinātņu fakultātē: Informācijas tehnoloģija, Viedās tehnoloģijas un mehatronika, Vides inovāciju tehnoloģijas,
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē: Eiropas valodu un kultūras studijas, Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija,
Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē: Sociālais darbinieks, Sākumizglītības skolotājs,
Skolotājs (specializācijas: liepu.lv/lv/101/skolotajs).

Iespējamas nepilna laika studijas.

Vadības un sociālo zinātņu fakultātē ir pieejamas nepilna laika studiju vietas studiju programmās “Kultūras vadība”, “Biznesa un organizāciju vadība” un “Tūrisma un rekreācijas vadība”.
Aicinām pievērst uzmanību studijām nepilnā laikā, kas piemērotas strādājošiem cilvēkiem, kuri vēlas paralēli iegūt izglītību kādā no studiju programmām. (informācija: www.liepu.lv). Kā arī atgādinām, ka iespēja studēt par maksu ir visās studiju programmās.

Maģistra studijās brīvas budžeta vietas ir studiju programmās Informācijas tehnoloģija, Ekotehnoloģijas, Jaunie mediji un audiovizuālā māksla, Izglītības zinātnes (studiju ilgums – 1,3 gadi, specializācijas virzieni: “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Izglītības vadība”; studiju ilgums – 2 gadi: specializācijas modulis “Pedagoģija”).

Visa informācija par papilduzņemšanas procesu: 26190339