Piektdien Liepājas Universitātē notiek 16. starptautiskā zinātniskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīva", kurā uz diskusiju ir pulcējušies vairāk nekā pusotra simta zinātnieku.

Plenārsēdi atklāja konferences redakcijas kolēģijas priekšsēdētāja profesore Diāna Laiveniece, sakot: "Aizvien biežāk ir lasāmi pētījumi par jaunas valodas apguves terapeitisko efektu – šis process palīdz saglabāt prāta spēju asumu un vingrina atmiņas noturību, kā arī aizkavē demences rašanos."

Kā informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece, valodas speciālistu konference ar gadiem ir ieguvusi arvien lielāku starpdisciplinaritāti – šogad plaši apmeklēta ir ar logopēdiju saistītā darba grupa. Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, uzrunājot klātesošos, par to teica paldies konferences rīcības komitejas priekšsēdētājai, augsti novērtētajai logopēdijas speciālistei Gundegai Tomelei.

Plenārsēdē referātus nolasīja valodnieces Dace Markus un Vineta Poriņa.

Darbs notiek četrās sekcijās – "Dzimtās valodas apguve", "Baltu valodas apguve", "Svešvalodu apguve", "Valodas apguve bērnībā" un noslēgsies ar semināriem "Latviešu valoda skolā: kā ir un kā vajadzētu būt" un "Logopēdisko tehnoloģiju, caurviju prasmju un kompetenču pieejas integrācija logopēdiskās nodarbībās".

Savukārt par labu piemēru tam, kā atveras pasaule, zinot svešvalodas, var kalpot konferences dalībniece, LU doktorante Lū Jana (Yan Lu) no Pekinas – ķīniete, kura savu referātu nolasīja jaukā latviešu valodā.