Liepājas vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultāti liecina, ka, salīdzinot ar 2011.gadu, šogad rezultāti nedaudz uzlabojušies, īpaši ģimnāzijai.

Kā portālu informēja Liepājas Izglītības pārvaldes metodiķe Inta Budriķe, kopumā skolēnu skaits, kuri centralizētos eksāmenus 2012.gadā nokārtojuši atbilstoši A, B un C līmenim, Liepājas vidusskolās sasniedza 1105 (kopā ar vakarskolu – 1149).

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu kopumā pieaugums ir par 1,9%. Visaugstākais reitings ir Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai, kur 83,7% audzēkņu eksāmenos spējuši sasniegt A, B un C līmeni.

Procentuāli vislielāko pieaugumu – par 21% – sasniegusi 10.vidusskola. 8.vidusskolā pieaugums ir 20%, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija – 11,7%, Raiņa 6.vidusskolā – 7,9% .
A, B, C līmenī eksāmenus 6.vidusskolā no 147 audzēkņiem nokārtojuši 83, 10.vidusskolā no 169 audzēkņiem 122, 8.vidusskolā – no 120 audzēkņiem 67, bet 1.ģimnāzijā no 424 audzēkņiem 355.

Tomēr pārējās skolās vērojams zināšanu līmeņa kritums. Tā Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolā 2011.gadā A, B un C līmenī eksāmenus nokārtoja72,4% audzēkņu, bet šogad – tikai 69,3% (kritums par 3,1%), A.Puškina 2.vidusskolā attiecīgi 70,7% pērn un 57,9% šogad (kritums par 12,8%), bet 7.vidusskolā 50,2% pērn un 20,6% šogad (kritums pat par 29,6%!).

Sliktāki rezultāti ir arī 12. (par 8,5%) un 15.vidusskolai (4,8%).

Visvairāk – 12% – audzēkņu nokārtot eksāmenus A līmenī spējuši Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, savukārt to nav spējis neviens no 7.vidusskolas audzēkņiem. Labi rezultāti ir arī 15.vidusskolai (9,7%), kā arī 8. un 10.vidusskolai (8,3%).

Matemātikā vislabākos rezultātus sasniegusi 2.vidusskola, kur 93,5% audzēkņu eksāmenu nokārtojuši A, B un C līmenī. Otro vietu ieņem 15.vidusskola (74,4%), bet trešo – 10.vidusskola (69,4%).

Latviešu valodas eksāmenā vislabākie rezultāti ir 1.ģimnāzijas (89,3%), 5.vidusskolas (82,1%) un 10.vidusskolas (81,6%) audzēkņiem. Toties ar izcili zemiem rezultātiem izceļas 7.vidusskolas audzēkņi, kur tikai viens audzēknis sasniedzis A, B, C līmeni (2,9%).

Vislabākās angļu valodas zināšanas bijušas 1.ģimnāzijā (84,5%), 10.vidusskolā (73,5%) un 5.vidusskolā (70,3%), vissliktākās – 7.vidusskolā (20%).