No Liepājas vidusskolu beidzējiem svešvalodas eksāmenu šogad izvēlējās kārtot 484, un centralizēto eksāmenu rezultāti liecina, ka katru gadu pieaug skolēnu interese un vērtējums angļu valodā.

Liepājas skolās pēdējā laikā pieaugusi arī interese par franču valodu, taču gala eksāmenu šajā mācību priekšmetā pagaidām izvēlas kārtot retais, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Lai gan šogad vidējais procentuālais vērtējums  svešvalodu centralizētajos eksāmenos nedaudz samazinājies, tomēr katru gadu pieaug izglītojamo skaits, kuru vērtējums centralizētajā eksāmenā angļu valodā ir no 81 līdz 100 %. 2016. gadā augstāko vērtējumu saņēma 70, 2017.gadā – 70, šogad – 92 vidusskolas beidzēji.

Liela daļa Liepājas skolēnu vispārizglītojošās skolās bez angļu valodas apgūst vēl kādu svešvalodu, taču eksāmenu svešvalodās izvēlas salīdzinoši maz. Šogad eksāmenu svešvalodā kārtoja pavisam 484 vidusskolu beidzēji, no  kuriem 409 kārtoja angļu valodu, 74 krievu valodu, bet tikai viens – vācu valodu. Pagājušā mācību gadā angļu valodu kārtoja 346, krievu 47, vācu valodu – 5 vidusskolēni.

Pēdējo gadu laikā Liepājas skolās pieaugusi interese par franču valodu. To šogad mācījās 111 izglītojamie septiņās izglītības iestādēs, sākot no 6. līdz 12. klasei. Tajā pašā laikā centralizēto eksāmenu franču valodā pēdējo divu gadu laikā nav izvēlējies neviens.

Centra Sākumskolā franču valodu apgūst no 6. klases. A.Puškina 2. vidusskolā šajā mācību gadā franču valodu sāka mācīties 10 pirmklasnieki, un, ja būs pieprasījums, to apgūs arī nākošajā mācību gadā.  Kā uzsver franču valodas metodiskās apvienības vadītāja Jolanta Atmata, pateicoties ikgadējām Frankofonijas dienām un citiem karjeras izglītības pasākumiem franču valodā, interese par šo valodu ar katru gadu pieaug.

Visbiežāk skolas tomēr izvēlas mācīt angļu valodu – aizvadītajā mācību gadā to apguva 7536 skolēni jeb 88 % no kopējā skolēnu skaita. Otra populārākā valoda, ko izvēlas apgūt izglītojamie, ir krievu valoda, un to pērn mācījās 2271 skolēns deviņās pilsētas skolās. Vācu valodu 10 izglītības iestādēs apguva 1594 izglītojamie.

Līdzās izplatītākajām svešvalodām Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā 12 skolēni no 10. klases fakultatīvajās nodarbībās apgūst arī spāņu valodu.

Informācijai
Angļu valodu apgūst 7536 skolēni 15 skolās
Vācu valodu – 1594 skolēni 10 skolās
Franču valodu – 111 skolēns 7 skolās
Krievu valodu – 2271 skolēns 9 skolās
Spāņu valodu – 12 skolēni vienā skolā
Franču valodu Liepājā iespējams apgūt:  
 Centra Sākumskolā no 6. klases
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā no 10.-12. klasei
A.Puškina 2. vidusskolā no 1. klases
DALP 5. vidusskolā no 9. -12. klasei
Liepājas 7. vidusskolā no 10. līdz 12. klasei
J.Čakstes Liepājas 10. vidusskolā no 11.klases
15. vidusskolā franču valodu skolēni apgūst fakultatīvās nodarbībās
Franču valodu kā obligāto priekšmetu apgūst arī Liepājas Mūzikas Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi 1. kursā