Lai atbalstītu, suminātu un pateiktu paldies brīvprātīgā darba veicējiem, arī šogad Liepājas pilsētas pašvaldība suminās tos liepājniekus, kuri ar saviem labajiem darbiem padarījuši līdzcilvēku dzīvi labāku.

Liepājas pilsētas pašvaldība aicināja pašus iedzīvotājus informēt par tiem cilvēkiem, kuri īpaši atbalstījuši līdzcilvēkus "Covid-19" infekcijas izplatības laikā un palīdzējuši pandēmijā cietušajiem. Kopumā tika saņemti pieteikumi par 21 brīvprātīgo.

Pašvaldības pateicību saņems 11 brīvprātīgā darba veicēji, kuri darbojušies labdarības zupas virtuvēs, sarūpējuši pārtikas produktus, kā arī mazinājuši psiholoģisko spriedzi un ar privāto transportu piegādājuši ēdienu cilvēkiem, kuri "Covid-19" infekcijas izplatības dēļ nav spējuši par sevi parūpēties.

Pateicību saņems Ērika Birzkopa, Sidija Jevlampjeva-Vasare, Guntis Pūce, Vēsma Kalnmale, Gintars Janauskis, Vineta Vanaga, Daina Ozola, Uldis Dobelis, Dainis Bērziņš un vēl divi brīvprātīgie, kuri savu vārdu nevēlējās publiskot.

Šogad svētku pasākums netiks organizēts, bet Liepājas pilsētas pašvaldība katru godināmo sveiks individuāli, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.