Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Liepājas pašvaldība visām politiski represētajām personām arī šogad izmaksās 50 eiro svētku pabalstu, tādējādi izsakot atzinību par devumu Latvijas neatkarības stiprināšanā, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Svētku pabalstus piešķirs, pamatojoties uz personas iesniegumu. Tas nozīmē, ka pabalsta saņemšanai līdz 30.novembrim Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, Sociālo pakalpojumu daļā (220. kabinetā) vai klientu pieņemšanas centrā jāiesniedz politiski represētās personas iesniegums, ko var iesniegt personīgi vai ar citu personu starpniecību, kā arī nosūtīt pa pastu. Iesnieguma veidlapu var atrast un izdrukāt mājas lapā liepaja.lv  vai saņemt Sociālajā dienestā.

Pabalstu izmaksās, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja pabalsta saņēmējam kredītiestādē nav atvērts konts, Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja lūguma izņēmuma gadījumā pabalstu nogādās dzīvesvietā.

Svētku pabalstus politiski represētajām personām piešķir katru gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā. Liepājā ir aptuveni 400 politiski represētās personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu. Liepājas pašvaldība pabalstu izmaksai atvēlējusi 20 000 eiro.

Papildus informāciju var saņemt Sociālo pakalpojumu daļā pa tālruni 63489674.