Apstiprinot Liepājas sabiedriskā transporta krāsojuma jauno dizainu, savā ziņā izāzēti vairāk nekā 700 liepājnieki, kuri pirms pāris gadiem piedalījās aptaujā par pavisam citām krāsām.

Vai tā ir liepājnieku izāzēšana? – jautā kāda no portāla lasītājām, atgādinot, ka savulaik pat divas reizes Liepājas sabiedriskā transporta aģentūra aicināja liepājniekus piedalīties sabiedriskā transporta krāsojuma izvēlē.

Konkursi un aptaujas aizmirsušies, bet liepājnieki, kuri toreiz izteica savu viedokli, domājot, ka tas patiesi pašvaldībai ir svarīgs, izrādās piemuļķoti.

Arī portāls 2012.gada 7.jūnijā rakstīja, ka Liepājas sabiedriskā transporta aģentūrā sveikti konkursa "Izkrāso savu autobusu!" pieci finālisti (konkurss tika oficiāli izsludināts 10.maijā Liepājas domes mājaslapā). Uzvarētāji tika noteikti balsojumā internetā www.liepajastransports.lv.

"Vēlos jums visiem pateikties par piedalīšanos šajā konkursā un par jūsu priekšlikumiem Liepājas autobusu krāsojumam. Mēs ceram, ka dažas no jūsu idejām jums izdosies ieraudzīt arī pilsētas ielās, kad Liepājā sāks kursēt jaunie autobusi, tādējādi raisot jūsos lepnumu par ieguldījumu pilsētas kopējā tēla veidošanā," sveicot konkursa finālistus, toreiz teica aģentūras direktors Gints Lūsis.

Konkursa "Izkrāso savu autobusu!" mērķis bija iesaistīt bērnus un jauniešus sabiedriskā transporta vizuālā tēla veidošanā.

Savukārt gadu iepriekš – 2011.gada jūlijā – noslēdzās iedzīvotāju aptauja par vēlamo sabiedriskā transporta krāsu, kuru plānoja iemiesot dzīvē ar 2012.gada 1.janvāri. Pēc Lūša toreiz teiktā, aptaujā bija piedalījušies vairāk nekā 700 liepājnieki, kas visvairāk bija balsojuši par zaļo, sarkani/zaļo (Liepājas karoga krāsu) un sarkano krāsu.

Ņemot vēra iedzīvotāju vēlmes, tika izstrādāti 17 iespējamie autobusa krāsojuma varianti, no kuriem atlasīja četrus, par kuriem iedzīvotājus atkal aicināja balsot, aizpildot anketu un nosūtot to uz e-pastu: transports@dome.liepaja.lv vai atstājot Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Anketu varēja atrast un izgriezt arī pēdējā pašvaldības informatīvajā izdevumā "Katram Liepājniekam".

Sazinoties ar Gintu Lūsi, noskaidrojām, ka toreiz izsludinātais iepirkums par autobusu pārkrāsošanu ticis pārtraukts, jo apstrīdēti rezultāti. Kamēr sagatavots jauns iepirkums, Liepājas domes un Klaipēdas pašvaldības pārrobežu sadarbības programmas projekta "Invest to Grow”“ ietvaros par 14 000 latiem (šajā summā ietilpst virkne Liepājas mārketinga pasākumu, kā publikācijas vietējos, nacionālajos un Lietuvas medijos, pieredzes apmaiņa utt.) firma „Tēls PR” izstrādāja jaunas Liepājas grafiskā dizaina vadlīnijas.

„Dzīve iet uz priekšu, daudzkas mainās, un tagad Liepājai ir izstrādāts vienots vizuālā tēla dizains un krāsu pase, kas attiecas arī uz sabiedrisko transportu,” skaidroja Lūsis.