Februārī pašvaldības izsludinātajos NVO un veselības veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursos finansiāls atbalsts piešķirts 34 projektiem.

Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstu piešķīra 22 projektiem par kopējo summu 23 510 eiro, savukārt Veselības veicināšanas projektu konkursā atbalstu guva 12 projekti par kopējo summu 6 051 eiro, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Atbalstīto projektu saraksts pieejams pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā Liepājniekiem – Iedzīvotāju līdzdalība – Nevalstiskās organizācijas – NVO projektu konkursi. Katram projekta iesniedzējam tiks arī atsevišķi nosūtīta informācija par līguma slēgšanas nosacījumiem.

Ņemot vērā to, ka abos projektu konkursos netika sadalīts vis pieejamais pašvaldības līdzfinansējums, līdz maijam tiks izsludināti papildu konkursi. NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā no pieejamajiem 30 000 eiro veidojās pārpalikums 6 490 eiro apmērā, savukārt veselības veicināšanas projektu konkursā no pieejamajiem 7700 eiro – 1649 eiro.

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

Savukārt Veselības veicināšanas projektu konkursa mērķis ir rosināt Liepājas pilsētas iedzīvotājus pievērsties veselīgam dzīvesveidam.