Lai sniegtu atbalstu sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanai, Liepājas pašvaldības no 21.februāra līdz 13.martam izsludina Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums 2022.gadā ir 30 000 eiro, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Organizācijas aicinātas iesniegt projektus, kuru aktivitātes veicinās iedzīvotāju līdzdalību un pilsonisko līdzatbildību, sociālās spriedzes mazināšanu un sekmēs iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanu.

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 13. martam vienotajā pieteikumu sistēmā šeit: pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/R05obkFxNXNRaFhpdCthL2hUS09NQT09/.

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad konkursu vērtēšanas komisija, vērtējot iesniegtos projektus, īpašu uzmanību pievērsīs organizāciju spējai ātri reaģēt uz izmaiņām valstī noteiktajos ierobežojumos.

Plašāka informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama pašvaldības mājaslapā, sadaļā “NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss” šeit: www.liepaja.lv/nvo-projekti/.

2021.gadā līdzfinansējumu saņēma 17 nevalstiskās organizācijas, un, īstenojot projektus, kopumā tajos iesaistīja nepilnus 2000 iedzīvotājus. Projektu aktivitātes bijušas dažādas – ir tikusi labiekārtota ārtelpa dažādām aktivitātēm Redānā, ir filmēti videosižeti zīmju valodā nedzirdīgiem cilvēkiem par aktuālajiem notikumiem un jaunumiem Liepājas pilsētā, ir organizēti dažādi izglītojoši pasākumi, piemēram, "Ģimenes dienas pasākums", organizētas digitālās apmācības sievietēm, rīkota Liepājas Energoefektivitātes nedēļa u.c. aktivitātes. Trīs organizācijas projekta aktivitātes turpinās īstenot 2022. gadā. 2021.gadā īstenoto projektu rezultāti apskatāmi mājaslapā šeit: www.liepaja.lv/dokumenti/2021-gada-nvo-projektu-konkursa-rezultati/.

Pašvaldība NVO projektu līdzfinansēšanas konkursu organizē no 2003.gada.

Papildu informācija, sazinoties ar Sabiedrības pārvaldes speciālisti Brigitu Dreiži, tālrunis: 63 404 721, e-pasts: brigita.dreize@liepaja.lv.