Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija no 1. līdz 19.martam izsludinās nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu 2021.gadā. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums ir 30 000 eiro, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Konkursā tiks atbalstīti projekti sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanai Liepājas pilsētā, īpašu uzmanību pievēršot iedzīvotāju līdzdalības un organizāciju savstarpējās sadarbības veicināšanai, kā arī organizāciju attīstībai.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, nevalstisko organizāciju konkursu vērtēšanas komisija, vērtējot iesniegtos projektus, īpašu uzmanību pievērsīs organizāciju spējai ātri reaģēt uz izmaiņām valstī noteiktajos ierobežojumos.

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 19.marta pulksten 15 pašvaldības pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv.

Projektu pieteikumus līdzfinansēšanas konkursā var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti Liepājas pilsētā.

Plašāka informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama pašvaldības mājaslapā, sadaļā "NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss".

Papildu informāciju var saņemt pie Liepājas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciālistes Brigitas Dreižes, tālrunis: 634 04721, e-pasts: nvo@liepaja.lv.

Šis ir jau otrais nevalstisko organizāciju projektu konkurss, kas šogad izsludināts. Janvārī tika izsludināts sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkurss, kurā līdzfinansējums tika piešķirts trīs organizācijām: nodibinājumam "Fonds "AGAPE"", biedrībai "Liepājas diakonijas centrs" un Liepājas Neredzīgo biedrībai. Kopā tika piešķirts līdzfinansējums 91 708 eiro apmērā.