Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde sadarbībā ar Starptautisko policijas asociāciju un Liepājas domes finansiālu atbalstu izveidojusi spēli "Dzirdi, Redzi, Rīkojies".

Spēles mērķis ir veicināt skolēnu izpratni, atpazīstot (sadzirdot, ieraugot) pret personu vērstu vardarbību, nepalikt vienaldzīgam un rīkoties, kā arī uzrunāt skolēnus preventīvi, lai savlaicīgi novērstu vardarbības traumatiskās un tiesiskās sekas, informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Projekts tika īstenots 2. – 4. klašu grupai un 5.– 7. klašu grupai. Spēles praktiskā īstenošana norisinājās 2018.gada novembrī un decembrī. Novembra mēnesī tika novadītas 9 dubultnodarbības (kopā 18), bet decembrī 7 dubultnodarbības (kopā 14). sekojoši 16 dubultnodarbības (32), kopā mācoties un izspēlējot spēli 411 skolēniem un vismaz vienam pedagogam katrā klasē. Vislielākā atsaucība bija no 7.klašu skolēniem (kopā iesaistījās 7 klases), un visaktīvākā skola bija Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, taču to var pamatot arī ar to, ka šajā skolā ir skaitliski vairāk klases.

Skolēniem tika skaidrots, ka policijas redzeslokā nonākušie likumpārkāpēji vairākums gadījumos iepriekš paši bijuši noziedzīga nodarījuma, un tieši, vardarbības rezultātā cietušie.
kādi ir pamanāmi ceļu satiksmes dalībnieki, kādi ir nepamanāmi;
– vizuāli attēlots apdraudējums, kāds var būt personai, nerūpējoties par savu drošību, piedaloties ceļu satiksmē;
– mutiski izskaidrota katra situācija un veiktas kopīga situācijas analīzes, lai nostiprinātu izpratni, atbildību un līdzatbildību par drošību uz ceļu;
– iespēja klātienē uzdot jautājumus speciālistiem;
– iespēja piedalīties interaktīvā diskusijā, izteikt viedokli;
– vienlaicīgi mācību stunda ietvēra citus būtiskus ar drošību saistītus jautājumus un risinājumus.

Spēle tiek veidota, lai vienlaikus uzdevumu var pildīt līdz 5 bērnu grupām, katra izmanto 30 kartītes. Spēle sastāv no 180 laminētām A4 formāta kartītēm un A5, A6 magnētiskām kartītēm:
–    5 situāciju bilžu kartītes (aktuālāko problēmu atainojumi),
–    30 darbību vārdu kartītes (kas notiek);
–    25 bilžu kartītes (sekas, kas ir noticis);
–    30 bilžu rīcības kartītes (ko darīt);
–    25 bilžu kartītes (ko varēja darīt, lai tā nenotiktu);
–    15 bilžu kartītes ar dienestiem
–    25 papildus kartītes
–    25 secinājumu jeb ieteikumu kartītes.

Spēles gaita:
1)    skolēnu klase sadalīta grupās (ņemot vērā klases audzinātā ieteikumus un kolektīvu, grupas var tikt veidotas pēc nejaušības, vai pēc pašu skolēnu izvēles);
2)    grupām iedalītas uzdevumu kartītes, kuras tiek aplūkotas;
3)    noteikt, lai ikviens grupas loceklis piedalītos kopējā uzdevuma izpildē (pedagoga un policijas amatpersonas monitorings);
4)    grupām dots uzdevums sakārtot kartītes kā notikumu gaitu, sākot ar situācijas bilžu kartīti (ja nepieciešams, kopdarbu papildina ar savu komentāru;
5)    grupas darbs tiek prezentēts, kas ļauj skolēniem analizēt/ stāstīt par esošo situāciju, dod iespēju izteikties, pārējās grupas klausās; rezultāts divi izpausmes veidi "Es ļāvu tam notikt" un "Es to novērsu";
6)    katra grupas prezentācija tiek noslēgta ar policijas amatpersonas stāstu par patiesu un līdzīgu notikumu;
7)    pārējām grupām jāsniedz vērtējums par savas grupas darbu un savu klases biedru darbu.

Pēc spēles īstenošanas, nodarbību noslēgumā tika izsniegta pateicība katrai klasei, kura atbalstīja ideju, bija drosmīga sadarboties un iesaistīties diskusijā, kā arī sniedzot vērtīgu informāciju policijai par jauniešu vajadzību izpratni un virzienu vardarbības tiesiskai un traumatisko seku novēršanai.

Savu dalību projektā pieteica 10 skolas no 12, jo projekta īstenošana joprojām turpinās un 2019.gada pirmajos trijos mēnešos ieplānotas jau 11 dubultlekcijas, prognozējoši vismaz 270 skolēniem.