Liepājas pašvaldība no 28. maija līdz 15.jūnijam izsludina divus projektu līdzfinansēšanas papildu konkursus: nevalstisko organizāciju (NVO) projektiem un veselības veicināšanas projektiem.

Ņemot vērā to, ka abos projektu konkursos iepriekš netika sadalīts viss pieejamais pašvaldības līdzfinansējums, tiek izsludināti papildu konkursi, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

Papildu konkursā ir paredzēts līdzfinansējums 6 490 eiro apmērā.

Konkursa rezultātā paredzēts sekmēt NVO darba kvalitātes uzlabošanos un veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

Veselības veicināšanas projektu konkurss

Savukārt Veselības veicināšanas projektu konkursa mērķis ir rosināt Liepājas pilsētas iedzīvotājus pievērsties veselīgam dzīvesveidam.

Papildu konkursā veselības veicināšanas projektiem ir paredzēts līdzfinansējums 1 649 eiro apmērā.  

Konkursa prioritātes šajā konkursā ir traumatisma profilakse, infekciju slimību profilakse, kā arī ilgtermiņa veselības veicināšanas pasākumi ar plašu sabiedrības iesaisti.

Projektu konkursu nolikumi un veidlapas ir pieejamas Liepājas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv/nvo-projektu-konkursi. Projektu pieteikumu oriģināli jāiesniedz līdz š.g. 15. jūnijam pulksten 16 Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, bet kopija jānosūta elektroniski uz atbilstošo NVO projektu e-pasta adresi: NVO projektiem uz nvo@liepaja.lv, veselības veicināšanas projektiem uz veseliba@liepaja.lv.

Kā ziņots, 2018.gadā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā tika atbalstīti 22 projekti, piešķirot līdzfinansējumu 23 510 eiro apmērā. Savukārt veselības veicināšanas projektu konkursā tika atbalstīti 12 projekti, piešķirot līdzfinansējumu 6 051 eiro apmērā.