Pēc pārbaudes Liepājas Jūrniecības koledžā Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) nav konstatējis koledžas direktora Vladimira Dreimaņa darbībā pārkāpumus, informē LETA.

Kā ziņots, Liepājas Jūrniecības koledžas studenti protestēja pret skolas direktora darba stilu un nodomu atlaist direktora vietnieci Dzintru Putniņu, ziņoja laikraksts "Neatkarīgā".

Pildot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rezolūciju, IKVD Uzraudzības departaments sadarbībā ar ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamentu šā gada 4.februārī veica pārbaudi. Pārbaudes laikā konstatētais liecina, ka situācija koledžā nav vērtējama viennozīmīgi, jo vienu un to pašu notikumu un faktu redzējums koledžas direktora, pedagogu un izglītojamo skatījumā ir atšķirīgs.

Dreimaņa darbībā nekonstatēja izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, IKVD ieteica iespējamos risinājumus viņa un pedagogu turpmākai sadarbībai un konstruktīvai dialoga veidošanai. Tāpat dienests vērsa direktora uzmanību uz nepieciešamību rīkot regulāras sanāksmes par izglītības iestādei aktuāliem jautājumiem un vairāk ieklausīties pedagogu un izglītojamo viedokļos.

Pārbaudes laikā koledžas direktors sniedza paskaidrojumu un uzrādīja mācību iestādes darbību reglamentējošos dokumentus, savukārt izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji un vairāki pedagogi Kvalitātes dienesta amatpersonām sniedza viedokli par situāciju koledžā.

Koledžas direktors ir izvērtējis esošo situāciju izglītības iestādē un nepieciešamību veikt būtiskus tās darbības uzlabojumus, tostarp aktualizēt koledžas dokumentāciju, palielināt pedagoģiskā personāla kapacitāti, optimizēt studiju procesu, novērst atsevišķas nepilnības profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanā, risināt jautājumu par atsevišķu izglītojamo disciplīnas un uzvedības problēmām, uzlabot studējošo sadzīves apstākļus dienesta viesnīcā. Minēto uzlabojumu veikšanas nepieciešamību apliecina arī vairāku 2012. un 2013.gadā Kvalitātes dienesta veikto pārbaužu rezultāti koledžā, norāda IKVD.

Savukārt Dreimaņa iecerētās strukturālās un saturiskās izmaiņas ir izsaukušas plašu rezonansi gan koledžas izglītojamo, gan pedagogu vidū. Viedokļu atšķirības un savstarpējā neizpratne izpaudās 2014.gada 27.janvāra mācību iestādes izglītojamo streikā. Tās izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji, pretstatā direktora apgalvojumam par iniciatīvas trūkumu jauniešos, ir radoši, aktīvi un ieinteresēti pasākumu organizēšanā mācību iestādē un ārpus tās, secinājis IKVD.

Tikmēr koledžas jūrniecības profesionālo mācību priekšmetu pedagogi atbalsta Dreimaņa iniciatīvas saistībā ar iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un disciplīnas jautājumu aktualizēšanu, taču kritiski vērtē direktora darba stilu un izvēlētās metodes - galvenokārt neprasmi vai nevēlēšanos komunicēt ar pedagogiem un izglītojamiem, vienlaikus atzīstot atsevišķu pedagogu nevēlēšanos pieņemt notiekošās pārmaiņas, skaidro dienests.

Jau vēstīts, ka protestējot audzēkņi vienu dienu bija boikotējuši mācības. Jauniešiem esot nepieņemams Dreimaņa kā militārpersonas darba stils. Viņš vēloties skolu pārvērst par militāru iestādi un kopmītnes par kazarmām. Kad audzēkņi uzzinājuši par skolas vadītāja vēlmi atlaist vietnieci, neapmierinātība pāraugusi vēlmē streikot.