23.novembrī pulksten 13 Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas komitejas telpās Autoru ielā 4/6, kur darbojas Jaunliepājas senioru centrs, paredzēta tikšanās ar Saeimas deputāti Janīnu Kursīti.

Vēl pēc nedēļas, 30. novembrī pulksten 13 iecerēta tikšanās ar Liepājas domes deputātu Jāni Vilnīti.

Uz tikšanos var ierasties jebkurš interesents.

Autoru ielā 4/6 katru otrdienu un trešdienu pulcējas aktīvie Jaunliepājas, Ziemeļu priekšpilsētas un Zaļās birzs ļaudis – otrdienās no 11.00 līdz 14.00 notiek rokdarbnieku nodarbības un tikšanās ar dažādiem cilvēkiem, trešdienās 15.00 – 17.00 notiek vokālā ansambļa un līnijdeju grupas mēģinājumi. Seniori aicina pievienoties nodarbībām ikvienu interesentu.

Vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 25904703 kluba vadītājai Ainai Annai Treimanei.