Portālā vērsās kāda sašutusi liepājniece, kura bija pārsteigta, ka šogad izziņa par ģimenes sastāvu pašvaldības policijā maksā nevis 29 santīmus kā pērn, bet gan trīs latus.

Tas nozīmē, ka šogad izziņa palikusi vairāk nekā desmit reizes dārgāka. Šāda dramatiska sadārdzinājuma iemeslus portāls lūdza paskaidrot atbildīgās iestādes, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas preses pārstāvim Kasparam Vārpiņam. Kaut arī pērn gada laikā pašvaldības policija izsniedza 9328 izziņas, tādējādi apliecinājumu par ģimenes sastāvu par 29 santīmiem ieguva daudzi liepājnieki, sākotnēji policija acīmredzamo sadārdzinājuma faktu noliedza, sakot, ka šogad cena nav mainīta. To nosakot Ministru kabineta (MK) 2009.gadā izdotie noteikumi.

Vēlāk desmitkārtīgā sadārdzinājuma faktu policija tomēr apstiprināja. Tā iemesls ir valsts budžeta prasības. Kā precizēja Vārpiņš, 2012.gada jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atsūtīja vēstuli, ka par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra maksājama valsts nodeva pēc MK 2009.gada noteikumiem un ka tā jāieskaita valsts pamatbudžetā. Līdz 2013.gadam Liepājas pilsētas Pašvaldības policija strādāja pēc 2003.gada 7.augusta Liepājas pilsētas domes lēmuma Nr.268 noteiktā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža, saskaņā ar kuru, izziņas nodeva bija 29 santīmi.

No teiktā izriet, ka pašvaldība ar savu pirms desmit gadiem noteikto zemo cenu vairs nespēja pretoties ministrijas spiedienam, un ar 2013.gada 1.janvāri paaugstināja to no 29 santīmiem uz trim latiem.

Šogad līdz 30.augustam bija izsniegtas jau 5535 "dārgās" izziņas.

Taču liepājniekiem būtu jāzina, ka izziņas ne vienmēr ir nepieciešamas, kaut arī to iesniegšanu paredz dažādi normatīvie akti. Datus, piemēram, par ģimenes sastāvu, elektroniski var redzēt pašas skolas un bērnudārzi. Tādēļ, pirms maksāt 3 latus par izziņu, iestādei, kas to pieprasa, jāpārjautā par alternatīvām – bezmaksas, elektroniskām – datu noskaidrošanas iespējām.