Trešdien, 30.martā, veselības veicināšanas projekta konkursā Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas komisija atbalstīja 23 projektus par kopējo līdzfinansējumu 7000 eiro.

Kā informē Liepājas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova, kopumā konkursam bija iesniegts 27 projekti par kopējo summu EUR 44 932. Liepājas pašvaldībai tika lūgts līdzfinansējums EUR 17 344 apmērā, divas ar pusi reizes pārsniedzot konkursam paredzēto budžetu.

Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts veselības veicināšanas aktivitātēm 2016. gada prioritārajās jomās, kas ir veselīgs dzīvesveids, t.sk., veselīgs un sabalansēts uzturs, ikdienas fiziskās aktivitātes veicināšana, kā arī atkarību un garīgās veselības profilakse, t.sk., ģimenes veselība.

Konkursa rezultāti apskatāmi pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā Sabiedrība – Veselība – Aktualitātes.

Atbalstītie projekti paredz, ka, sākot ar aprīli, notiks dažādi pasākumi visām vecuma grupām, t.sk., lekcijas, fizisko aktivitāšu pasākumi, praktiskas nodarbības u.c. Ar Liepājas pilsētas veselības veicināšanas pasākumu plānu 2016.gadam varēs iepazīties tuvākajā laikā.

Veselības veicināšanas projektu konkurss tiek organizēts, lai veicinātu Liepājas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu atbilstoši veselības aprūpes prioritārajām jomām.

No 2015.gada tika mainīta kārtība, kādā piešķir finansējumu veselības veicināšanas aktivitātēm Liepājas pilsētā. Turpmāk finansējums tiek piešķirts projektu konkursa formā.