2. aprīlī Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieces Silvas Goldes vadībā notika bērnu un jauniešu nometņu projektu izvērtēšanas komisijas sēde.

Tā izvērtēja 19 iesniegtos nometņu projektus, lemjot par pašvaldības līdzfinansējuma sadali Ls 12 000 apmērā.
Tā kā šogad bija iesniegts mazāk projektu nekā pērn, komisija varēja atbalstīt gandrīz visas nometnes, rezervējot prasīto līdzfinansējumu, kurš vēl tiks precizēts pie līgumu slēgšanas. Kā paredzēts projektu konkursa nolikumā, pašvaldības atbalsts vienam bērnam dienā ir Ls 2,50 diennakts nometnē un Ls 1,50 dienas nometnēs.

2012. gadā Liepājā un rajonā plānotas septiņas diennakts nometnes, četras sporta nometnes, astoņas dienas nometnes. Ir gan no iepriekšējiem gadiem jau zināmās nometnes pilsētas izglītības iestādēs, gan pavisam jaunas, piemēram, biedrības "Cerība. Ticība. Mīlestība" nometne "Kustību prieks" bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem Rucavā, Liepājas Baptistu Pāvila draudzes nometne "Atpakaļ pagātnē" mazturīgām un nelabvēlīgām ģimenēm, sporta diennakts nometne mazajiem futbolistiem "Komanda 03 Vaiņodē u.c.

Šovasar būs jau tradicionālās nometnes, kuras notiek vairākus gadus pēc kārtas, piemēram,biedrības "Dižvanagi" integrējošā nometne "Poniju skola", Liepājas 12. vidusskolas nometne "Ceļotāji", Liepājas 8. vidusskolas nometne "Sports- jauniešu integrācijas veicinātājs", privātsākumskolas "Varavīksne" nometne "Piedzīvojumu meklētāji – integrētas nodarbības angļu valodā", Liepājas Bērnu un jaunatnes centra nometne "Karlsona vasaras raibumi" u.c.
Pavisam šogad bērnu un jauniešu nometnēs plānots iesaistīt vairāk nekā 1000 dalībnieku.