Šodien Tiesnešu disciplinārkolēģija par rupju nolaidību civillietas izskatīšanā Liepājas tiesas tiesnesei Intai Pūcei piemēroja disciplinārsodu - piezīmi.

Par to aģentūru LETA informēja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece.

Disciplinārkolēģija secināja, ka tiesnese pārkāpusi Civilprocesa likuma 192.pantu un, taisot spriedumu, nav ievērojusi prasījuma robežu, kā arī izlēmusi prasījumu, ko prasītājs nebija pieteicis.

Tiesnese nebija ņēmusi vērā, ka Civillikuma normas neparedz no ķīlas devēja piedzīt parādnieka neatmaksāto aizdevumu, un, piedzenot parādu no ķīlas devēja, nebija ņēmusi vērā, ka ķīlas devējs atbild par nodrošināto saistību vienīgi ar ieķīlāto īpašumu, atzina Tiesnešu disciplinārkolēģija.

Disciplinārkolēģijas lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu tiesnese var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.

Lietu pret tiesnesi Pūci bija ierosinājis Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Kā aģentūra LETA uzzināja Tiesu administrācijā, 1993.gada 28.aprīlī Pūce iecelta par Liepājas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci, ar tieslietu ministra 1997.gada 6.marta rīkojumu viņa atzīta par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi un iecelta par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci.

Savukārt 2003.gada 10.aprīlī Saeima apstiprinājusi Pūci par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi, un 2009.gada 29.oktobrī viņa apstiprināta par Liepājas tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot no Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata.

2001.gada 27.aprīlī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija Pūcei piešķīra trešo kvalifikācijas klasi.