Liepājas pašvaldība pirms jauno nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu paziņojumu izsūtīšanas atgādina par nodokļa apmaksas kārtību ārkārtējās situācijas laikā, kad klātienē klientu pieņemšana ir ierobežota, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Maksājuma paziņojums par 2022. gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru tiks nosūtīts laikā no 25.janvāra līdz 15.februārim uz personas e-adresi, reģistrēto e-pastu vai pasta adresi.

Ja maksājuma paziņojums šajā laikā nav saņemts, par to jāinformē pašvaldība. Tāpat jāinformē, ja mainījies maksājuma paziņojuma saņemšanas veids vai faktiskā adrese.

Ņemot vērā valstī esošās ārkārtējās situācijas noteiktos ierobežojumus, aicinām nodokļa apmaksu veikt attālināti, izmantojot elektronisko pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, kā arī veicot maksājumu internetbankā.  

Atgādinām, ka klātienē pakalpojumi, tostarp nodokļa maksājums, Liepājas pašvaldības administrācijā, Rožu ielā 6, tiek sniegti tikai zaļajā režīmā, uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu, un ar bankas maksājumu karti. Ņemot vērā, ka iekštelpās var uzturēties ierobežots cilvēku skaits, klienti tiks apkalpoti rindas kārtībā.  

Jautājumu gadījumā var sazināties ar Nodokļu administrēšanas daļu, zvanot pa tālruni: 63 404 795 un 63 404 752.

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokli var maksāt divos veidos:
• reizi gadā avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam,
• sadalot maksājumu vienādās četrās daļās un maksājot reizi ceturksnī. Bet ne vēlāk kā līdz 31. martam, 15. maijam, 15. augustam un 15. novembrim.

Tāpat atgādinām par iespēju pieteikties maksājuma paziņojuma saņemšanai e-pastā:
• Rakstot pašvaldībai uz e-pastu: pasts@liepaja.lv,
• Elektroniski pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”,
• Rakstot Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai adresētu iesniegumu un nosūtot uz adresi: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 vai iesniedzot  Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

Ja personai ir izveidota e-adrese, tad maksājuma paziņojums automātiski tiks nosūtīts uz to. Savu e-adresi var izveidot ikviens, lai turpmāk to varētu izmantot oficiālajai saziņai ar pašvaldības un valsts iestādēm.