13.janvāris Latvijas jaunāko laiku vēsturē tiek uzskatīts par 1905.gada revolūcijas sākuma punktu. Ne mazums ar 1905.gada notikumiem saistītu vietu ir arī mūspusē.

13. janvāra (pēc jaunā stila 26.) traģiskie notikumi risinājās Rīgā, bet arī Kurzemē, Liepājā un tuvākā apkārtnē ir ne mazums ar 1905.gada notikumiem saistītu vietu – upuru kapi, piemiņas zīmes, nostāsti, leģendas.

Gada nogalē mazā sabiedrībā apmeklējām 1905.gada decembra Aizputes kara vietas. Kopā ar Liepājas Emiļa Melngaiļa mūzikas skolas latviešu valodas, literatūras un vēstures skolotāju Astru Ziemeli piestājām arī Cīravas kapsētā, kur zem tēvu zemes velēnas atdusas septiņpadsmit nevienlīdzīgajā kaujā kritušie.

Izstaigājām kapsētas veco daļu. Mūsu gājiena pirmā pieturas vieta bija 16.decembrī uz Marijas stacijas ceļa no mugurpuses krievu zaldātu noslepkavotā Mārtiņa Enkūža-Eņķūzena kaps.

Gan Aizputes kara upurus apglabājot, gan vēlākos gados vietējās varas kalpi sekoja, lai uz kapiem netiktu nolikti vainagi ar uzrakstiem vai parādītos jebkādas "pretvalstiskas" zīmes uz krustiem. Pēc tuvinieku pasūtījuma Liepājas Drāšu fabrikā atlietais ķeta krusts tagad ir vienīgais, kurā, lai arī kodētā formā, atgādināts gan par Mārtiņa Enkūža-Eņķūzena, gan visu citu, kopskaitā vēl desmit cīravnieku likteņiem pirms 109 gadiem.

Pārņēma skumjas, kad, apstaigājot visai plašo kapsētu, uzgājām vēl tikai vienu apbedījuma zīmi – Rokas birzs kaujā kritušā Anša Rozes nolauzto un pret koku atslieto krustu.

Līdz pat pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu beigām pie ieejas Cīravas kapsētā bija saglabājies piemiņas stabs ar diviem metāla vaiņagiem Aizputes karā kritušajiem Cīravas vīriem. Izskatās, ka ļoti drīz arī no ļaužu atmiņas izzudīs bez piederīgo apkopšanas palikušo piemiņa.

Cīravas kapsētā apbedīti 1905.gada decembrī Aizputes kara cīņā ar krievu cara karaspēku kritušie:
Kārlis Deģis. Cīravas Jurģu muižas "Saulīšu" māju kalpa dēls, 18 gadi;
Andrejs Treimanis, Cīravas "Saulīšu" māju kalpa dēls, dzimis 1889.gadā, apglabāts līdzās Deģim;
Mārtiņš Enkūzis–Enķūzens, Cīravas "Ruņģu" māju saimnieka brālis, 17 gadi;
Pēteris Falks, Cīravas "Rūķu" māju kalps, 25 gadi;
Andrejs Fišers, Cīravas "Kārļakalnu" māju kalps, 37 gadi;
Krišs Jošis, Cīravas "Sprostu" māju kalps, 21 gads;
Jānis Kalnarājs, no Cīravas "Jaunlučiem", dzimis 1880.gadā;
Kārlis Ķints, Cīravas muižas kalps, 22 gadi;
Pāvuls Markuss-Maraks, dižgans Cīravas Jurģu muižā, 47 gadi;
Jānis Pavlovičs, Cīravas "Salmāju" māju saimnieka dēls, 32 gadi, Cīravas pagasta rīcības komitejas loceklis, LSDSP biedrs;
Jānis Raņķis, no Cīravas muižas "Čapšu" kalpu mājām, kurpnieks, dzimis 1885.gadā;
Ansis Roze, Cīravas muižas pļavu sarga dēls no "Cepļu" mājām, dzimis 1884.gadā;
Jānis Rūtenbergs, Cīravas muižas kalpa dēls no "Ploču" mājām, 18 gadi;
Jānis Strīķis no Cīravas "Saulīšu" mājām, dzimis 1888.gadā;
Jorēns Strīķis no Cīravas "Saulīšu" mājām, dzimis 1871.gadā, LSDSP biedrs;
Mačs Šulcs, no Cīravas "Smilkšu" mājām, 45 gadi;
Ģirts Zirnis, Cīravas Vidusmuižas staļmeistars, 20 gadi.

Ko vairāk piebilst? Tik to vien, kā pilnos vārdos atgādināt uz Mārtiņa Enkūža-Enķūzena kapa krusta saīsinātā veidā rakstīto: "Slava kritušiem, lāsts slepkavām" (S.K.L.S.).