Ir iznācis nozīmīgs pētījums latviešu valodniecībā – jauna "Latviešu valodas gramatika", kuras autoru vidū ir divas Liepājas Universitātes (LiepU ) valodnieces.

Kā informē LiepU  sabiedrisko attiecību speciāliste  Kristīne Milberga, tās ir asociētā profesore Gunta Smiltniece un profesore Linda Lauze.

Kopš iepriekšējā šāda veida akadēmiskās gramatikas izdevuma ir pagājuši vairāk nekā 50 gadi. Pa šo laiku gan valoda, gan valodniecības teorija ir mainījusies un attīstījusies, tāpēc bija nepieciešamība pēc jauna zinātniska latviešu valodas gramatikas izdevuma, kurā būtu iztirzātas pēdējo gadu desmitu parādības latviešu valodas struktūrā un sistēmā. Grāmatā ir aplūkojams plašs izpētes materiāls dažādās jomās: līdzās tradicionālajām gramatikas nozarēm morfoloģijai un sintaksei gramatikas saturā ir iekļauta fonētika, fonoloģija, morfonoloģija, morfēmika un vārddarināšana.

Gramatika tika izstrādāta Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā. Autori ir dažādu zinātnisku institūciju valodnieki. Liepājas Universitātes valodnieces – asociētā profesore Gunta Smiltniece ir izstrādājusi gramatikas nodaļas par lietvārdu, skaitļa vārdu, apstākļa vārdu, saikli un izsauksmes vārdu, savukārt profesore Linda Lauze ir raksturojusi mutvārdu teksta sintaksi.  

Jaunā "Latviešu valodas gramatika" būs noderīga ne tikai profesionāliem filologiem, bet visiem, kas interesējas par latviešu valodas jautājumiem.