Apskatot tirgus un sociālo pētījumu centra "Latvijas fakti” jūlijā veikto Liepājas iedzīvotāju aptaujas rezultātus, redzams, ka gandrīz trešdaļa mūsu pilsētas jauniešu neplāno turpmāk šeit dzīvot.

Vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem 28 procenti aptaujāto neplāno ("drīzāk nē un noteikti nē") turpināt dzīvot Liepājā. Grupā no 30 līdz 39 gadiem arī ir visai liels to cilvēku īpatsvars, ka vēlas Liepāju pamest – 20 procenti. Kā redzams aptaujā, jo vecāks cilvēks, jo mazāka vēlme doties prom un kaut ko mainīt. Grupā virs 60 gadiem tādu ir tikai 2 procenti.

No visiem respondentiem Liepāju gatavojas pamest 11 procenti, faktiski vienādi gan sievietes, gan vīrieši. Latviešu gan ir vairāk kā cittautiešu: 18 pret 4.

Par nelaimi Liepājas budžetam, mūsu pilsētu visvairāk grib pamest cilvēki ar vidēji augstiem ienākumiem. Tādu ir 25 procenti. Ar vidēji zemiem (kādā grupā ir vairums pensionāru), no Liepājas grib atvadīties tikai 3 procenti. Strādājošo potenciālo aizbraucēji ir vairāk nekā nestrādājošo – 12 procenti pret 10.  Arī augstākā izglītība dominē starp tiem, kas grib doties prom. Tādu ir 14 procenti, pretstatā pamata (11%) un vidējai izglītībai (10%).

Secinājumi nav iepriecinoši. Liepāju visvairāk vēlas pamest jaunatne, cilvēki ar labu izglītību un labiem ienākumiem.