Jūnija domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja “Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu”, viena no kura sadaļām veltīta iedzīvotāju raksturojumam.


2021. gada beigās Liepājā savu dzīvesvietu bija deklarējuši 67 360 cilvēku. Gada laikā iedzīvotāju skaits pilsētā samazinājās par 604 personām jeb par 0,9%. Septiņu gadu laikā pilsētas iedzīvotāju skaits samazinājies par 4,6% jeb 3 270 personām.


2021. gadā Liepājā piedzimuši 712 bērni, kas ir par 35 bērniem jeb par 5,2% vairāk nekā 2020. gadā. Taču 2021. gadā ir bijis otrs zemākais dzimstības līmenis pēdējo septiņu gadu laikā.

2021. gadā nomiruši 1 245 liepājnieki, kas ir par 208 personām jeb par 20,1% vairāk nekā 2020. gadā, līdz ar to pērn bijis augstākais mirstības rādītājs pēdējo septiņu gadu laikā un mirstības pieaugums būtiski ietekmējis negatīvo dabiskā pieauguma saldo. Dabiskā pieauguma ietekmē


iedzīvotāju skaits samazinājies par 533 personām, kas ir augstākais negatīvais rādītājs pēdējo septiņu gadu laikā.

Migrācijas ietekmē iedzīvotāju skaits samazinājies par 71 personu.


Taču ir arī iepriecinošāka statistika – Liepājas iedzīvotāju vidējais vecums 2021. gadā bija 42,4 gadi, un Liepāja ir otra jaunākā pilsēta starp septiņām valstpilsētām.

2021. gada beigās latviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā bija 59,6%, krievu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 27,2%, ukraiņu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 4,4%, baltkrievu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 3,0%, lietuviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 2,8%, poļu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 0,9% un pārējo tautību iedzīvotāju īpatsvars – 2,0%.