Ziņu par to, ka Liepājas Reģionālās slimnīcas ieejas mezgls tiks rekonstruēts par visai ievērojamu summu – 98 998, 72 eiro, raisīja plašu portāla irliepaja.lv lasītāju diskusiju un sašutumu. Tāpēc lūdzām slimnīcas pašvaldības kapitāldaļu turētāju Ronaldu Fricbergu komentēt šo iepirkumu.


Ronalds Fricbergs: "Jauna ieejas mezgla pārbūve ir sen plānota darbība, un iekļauta arī Liepājas reģionālās slimnīcas izveidotajā stratēģijā 2019.–2021. gadam, izmaksas ir apstiprinātas arī 2020. gada budžetā.


Projektētāji jau 2008. gadā ieteica izvēlēties konkrēto risinājumu slimnīcas galvenajām durvīm (virpuļdurvis – irliepaja.lv), skaidrojot un pamatojot šo variantu kā pareizāko un ilgtermiņā energoefektīvāko, jo


tik lielā telpā ar lielu paredzamo apmeklētāju skaitu nav iespējams noregulēt un uzturēt optimālo mikroklimatu.

Iestājoties 2009. gada krīzei un ierobežoto ERAF līdzekļu dēļ, tika optimizēts piedāvātais risinājums uz bīdāmajām durvīm.


Svarīgi ir ņemt vērā to, ka Liepājas reģionālajai slimnīcai ir jāievēro konkrēti nosacījumi, kā arī jebkurām izmaiņām ir jāatbilst publisko ēku (tai skaitā slimnīcu)  vajadzībām un prasībām. Jauno durvju funkcionalitāte atbilst visām normatīvo aktu prasībām. 


Publiskajā iepirkumā Nr. LRS2020/3 "Liepājas reģionālās slimnīcas galvenā ieejas mezgla pārbūve" kopumā piedalījās trīs  pretendenti, visu pretendentu piedāvātas summas bija ļoti līdzīgas.


Jāņem vērā tas, ka  konkrēto summu veido ne tikai pašas durvis, bet arī stikla starpsienas un ieejas mezgla pamatnes pārbūve".