Ceturtdien, 16. septembrī, Liepājas valstspilsētas domes sēdē apstiprināti 19 komisiju sastāvi – kopumā tajās iedzīvotājus pārstāvēs vairāk nekā 160 liepājnieku no dažādām nozarēm un nevalstiskajām organizācijām.

Lai veicinātu plašāku iedzīvotāju pārstāvniecību un ietekmi domes lēmumos, iesaistot plašu liepājnieku pārstāvniecību, izveidotas un apstiprinātas komisijas dažādu nozaru jautājumu turpmākai izskatīšanai un lemšanai.

Kā paredz Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums – katra komisija savas kompetences robežās izskata dažādus jautājumus, iesniegumus un idejas, pieņem konkrētus lēmumus vai sagatavo lēmumprojektus attiecīgajām komitejām un Liepājas valstspilsētas domei, kā arī sniedz priekšlikumus deputātiem.

"Lai padarītu Liepājas pilsētas domes lēmumu pieņemšanas procesu un rezultātu vēl kvalitatīvāku, apzināti un mērķtiecīgi iesaistītām komisijās pēc iespējas plašāku pašu liepājnieku pārstāvniecību. Ir tikai cilvēcīgi un pašsaprotami, ka 15 domes deputāti nevar pārzināt pilnībā visas pilsētas iedzīvotāju vajadzības, tādēļ lemjot par visdaudzveidīgākajiem pilsētas attīstības jautājumiem ir svarīgi zināt, ka esošie jautājumi patiešām ir nozīmīgi pašiem liepājniekiem un tas būs komisijas locekļu darbs – kļūt par starpniekiem Liepājas iedzīvotājiem un domes deputātiem. Spēcīgas komisijas ir viens no papildu veidiem komunikācijai ar iedzīvotājiem - lai līdz deputātiem balsošanā komitejās un domes sēdē nonāktu sabiedrībai svarīgi risināmas iniciatīvas, problēmjautājumi un projekti, kas būtiski uzlabotu kopējo Liepājas domes un pašu liepājnieku sadarbību,” sacīja Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

16. septembra domes sēdē Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā izveidotas un apstiprinātas sešas komisijas, Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā astoņas komisijas, Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā četras komisijas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā apstiprināta viena komisija.

Komisijās atbilstoši savai kompetencei darbosies gan vairāki Liepājas ģimenes ārsti un veselības nozares speciālisti, izglītības, sporta, kultūras un vides jomas eksperti, sociālie darbinieki, loģistikas un transporta nozares cilvēki, NVO un dažādu biedrību pārstāvji, juristi un sabiedriskie darbinieki.

Komisiju darbību reglamentē domes apstiprināti nolikumi, kuros nosaka komisiju skaitlisko sastāvu, kompetenci, uzraudzību un kontroli.

Ar komisiju sastāviem var iepazīties ŠEIT

16. septembra domes sēdē izvirzīja un apstiprināja daļu no visām plānotajām komisijām, nākamajās domes sēdēs plānots apstiprināt vēl citas komisijas.