Biedrība "Centrs Marta" un Liepājas Sociālais dienests 20.septembrī Liepājas domē organizē projekta "Sievietes un bērni – droši savā pilsētā" ("Drošā pilsēta") atklāšanas semināru.

Projekts tiek īstenots Liepājā un Klaipēdā "Interreg V-A Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020. gadam" ietvaros, informē biedrības Liepājas filiāles vadītājs Juris Dilba

Dilba seminārā prezentēs projekta "Drošā pilsēta" mērķus un aktivitātes un lomu vardarbības pret sievieti ģimenē mazināšanā. "Klaipēdas sociālo un psiholoģisko pakalpojumu centra" vadītāja Dalia Puidokiene dalīsies ar Klaipēdas pieredzi par starpinstitucionālajā sadarbībā, lai mazinātu vardarbību ģimenē, savukārt Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa priekšnieks Janeks Bahs un Tukuma novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Daiga Rībena stāstīs par risku novērtēšanas instrumenta ieviešanu Tukumā, lai efektīvāk palīdzētu un aizsargātu ģimenes vardarbībā cietušos.

"Latvija un Lietuva ir to Eiropas valstu vidū, kurās vardarbība pret sievieti ģimenē ir augstāka par vidējo līmeni Eiropas Savienībā – 32% sieviešu Latvijā un 24% sieviešu Lietuvā ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību no saviem partneriem. Kaut arī Latvijā nu jau ir pieejami daudz instrumentu un pakalpojumu, lai aizsargātu vardarbībā cietušos un sniegtu tiem palīdzību, tomēr vājās atbildīgo institūciju sadarbības dēļ daudz ģimenes vardarbībā cietušo netiek pienācīgi aizsargāti" norāda Juris Dilba.

Projekta "Drošā pilsēta" mērķis ir samazināt vardarbību ģimenē Liepājā un Klaipēdā, un tā ietvaros tiks pilnveidoti atbalsta un konsultatīvie pakalpojumi sievietēm un bērniem, kas piedzīvojuši vardarbību ģimenē. Lai vērstos pret vardarbību ģimenē daudz efektīvāk, projekta ietvaros uzsvars tiks likts uz sadarbības uzlabošanu starp institūcijām. Projekta ietvaros tiks veikts pētījums par cietušo vajadzībām un pakalpojumu pieejamību Liepājā un Klaipēdā, rīkotas kopīgas mācības atbildīgo institūciju pārstāvjiem un sagatavotas vadlīnijas profesionāļiem darbā ar vardarbības ģimenē gadījumiem.

Atklāšanas seminārā piedalīsies projekta partneri no Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta, Klaipēdas sociālo un psiholoģisko pakalpojumu centra un Klaipēdas ģimenes un bērnu labklājības centra, kā arī pārstāvji no Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas, Valsts policijas, Liepājas pilsētas Bāriņtiesas, u.c. institūcijām.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 209 467,16 eiro. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 178 047,06 eiro.

"Centrs Marta"  ir nevalstiska organizācija, kura mērķtiecīgi strādā, lai sniegtu atbalstu Latvijas sievietēm, arī nepilsonēm un migrantēm, maznodrošinātām un bezdarbniecēm, cilvēku tirdzniecībā un no partneru vardarbības cietušām sievietēm.