No 28. jūnija Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija sāk izsniegt sadarbspējīgu "Covid–19" vakcinācijas sertifikātu tām personām, kurām pašām nav autorizācijas rīku piekļuvei digitālajam sertifikātam, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Sertifikātu var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6 vai Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Informācijas centrā Peldu ielā 5.

Lai saņemtu sertifikāta drukātā formātā, obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 63 404 750 (Rožu iela 6) vai 63 404 780 (Peldu iela 5).

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un vakcinācijas kartiņa, kurā norādīts vakcinācijas veikšanas fakts.

Sertifikātu var pieprasīt un saņemt arī personas likumiskais pārstāvis, uzrādot pārstāvību pamatojošu dokumentu.

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta klienti "Covid–19" sertifikātu var saņemt, sazinoties ar attiecīgās sociālās dzīvojamās mājas vadītāju vai Sociālās palīdzības daļu.

No 1. jūnija Latvijā ir sākta digitālo "Covid–19" sertifikātu izmantošana. Digitālos "Covid–19" sertifikātus iedzīvotāji var izveidot vietnē www.covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem.