31.oktobrī Liepājas Neredzīgo biedrībā noslēgsies Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" projekts "Iespēju laiks – vērtīgai attīstībai un izaugsmei".

Projektam tika izvirzīts konkrēts mērķis, proti, celt Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgo kapacitāti kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai un starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanai, lai paaugstinātu cilvēku ar invaliditāti iesaisti savas dzīves kvalitātes celšanā, informē Liepājas Neredzīgo biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Lazdeniece.

Ekskursija apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Publicitātes foto

Projekta laikā veiktās aktivitātes ir cēlušas darbinieku un brīvprātīgo kapacitāti, jo:
• Pateicoties pieredzes apmaiņas braucienam uz fonda "Zilais krusts" piederošo Trušu karalisti, 20 darbinieki un 30 brīvprātīgie iepazinuši dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus grūtībās nonākušiem cilvēkiem un ieguvuši idejas biedrības darbības pilnveidošanai brīvprātīgā darba organizēšanā un pakalpojumu attīstīšanai. Piemēram, Baskāju takas apmeklējuma laikā radās ideja papildināt biedrības sociālās rehabilitācijas un izziņas centra "Dvēseles veldzes dārza" Baso pēdu taku ar dažādiem lielizmēra dzīvnieku objektiem, kuri gatavoti no dabīgiem materiāliem, ir iztaustāmi un izzinoši gan neredzīgajiem, gan ikvienam citam centra apmeklētājam.

• Divu dienu seminārā "Sociālais un izglītojošais darbs ar pieaugušajiem un senioriem" iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas attīstījušas biedrības darbinieku un brīvprātīgo kompetences darbā ar pieaugušajiem, ietverot tajā sociālā un izglītojošā darba specifiku, kā arī stiprinājušas iekšējo sadarbību un savstarpējo komunikāciju kolektīvā, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus pieaugušajiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti.

• Pateicoties semināram "Emocionālā kompetence saskarsmē ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" 29 Liepājas Universitātes studenti, topošie sociālie darbinieki, pilnveidojuši savu izpratni par cilvēku ar invaliditāti emocionālajām, fiziskajām un sociālajām vajadzībām, un kompetences saskarsmē un darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti.