Laikraksts „Kurzemes Vārds”, kura pielikuma „Kultūras Pulss” izdošanu līdzfinansē domes Kultūras pārvalde (KP), saņem arī citu pakalpojumu – pārvaldes darbaspēku.

Tieši Kultūras pārvaldes darbiniece ir tā, kas sagatavojusi un iesniegusi „Kultūras Pulsa” izdošanas projektu Kultūrkapitāla fondam, lai piesaistītu papildu finansējumu.

Pērnā gada sākumā KKF piešķirtais finansējums bija Ls 1500, šim gadam – Ls 2000.

Spriežot pēc KKF mājaslapā pieejamās informācijas, projektus naudas piesaistei visas Liepājas kultūras un mākslas iestādes (teātri, orķestris, muzejs u.c.) sagatavo un iesniedz pašas, bez Kultūras pārvaldes darbinieku palīdzības.

Izņēmums ir tikai privātfirma SIA „Kurzemes Vārds”, kurai tikt pie valsts naudas palīdz... pašvaldības iestāde.

Uzdevām jautājumu KP vadītāja pienākumu izpildītājam Jurim Jirgenam, kā tas iespējams, ka kultūras pārvaldes darbiniece strādā privātas kapitālsabiedrības labā, bet par šo pakalpojumu maksā visi liepājnieki?

Lūk, amatpersonas sniegtā atbilde: „„Kultūras Pulss” ir vienīgais kultūras izdevums kādā no Latvijas reģioniem. Tā izdošana ir Kultūras pārvaldes interesēs, jo tādējādi iespējams īstenot vienu no pārvaldes uzdevumiem – nodrošināt sasaisti ar auditoriju. Attiecīgajā projektu konkursā Kultūras pārvalde ir projekta sadarbības partneris.

Kultūras pārvalde atbalsta dažādu iniciatīvu īstenošanu un ir ieinteresēta kultūras procesa dažādībā un daudzveidībā.”

Te gan vietā ir atgādināt: lai nodrošinātu „sasaisti”, dome jau finansē bezmaksas informatīvo izdevumu „Katram Liepājniekam”, kas iznāk reizi mēnesī. Ja „Kultūras Pulss” būtu šī izdevuma pielikums, tad būtu saprotams, kāpēc pašvaldības iestāde pūlas piesaistīt finansējumu tā izdošanai.

Atbildot uz otru portāla jautājumu – vai „Kurzemes Vārds” piedalījās kādā Kultūras pārvaldes izsludinātā konkursā par tiesībām uz pārvaldes (nodokļu maksātāju) apmaksātu projekta iesniedzēju KKF? – saņēmām šādu atbildi:

„„Kurzemes Vārds” regulāri ir piedalījies Liepājas pilsētas kultūras projektu konkursos un VKKF Kurzemes kultūras programmā, lai saņemtu finansējumu „Kultūras Pulsa” izdošanai.

Šādas iespējas ir ikvienai citai privātai vai publiskai iniciatīvai.”

Uzdevām arī jautājumu – cik bieži kultūras pārvaldes amatpersonas apkalpo privātuzņēmumus, lai sekmētu to peļņas gūšanu?

Uz šo jautājumu Juris Jirgens atbild: „Kultūras pārvalde neapkopo informāciju par savu darbinieku gaitām ārpus darba laika. Taču Kultūras pārvaldes darbam un kultūras pasākumu nodrošināšanai ir vitāla sadarbība ar sociālajiem partneriem, kas mēdz būt arī uzņēmēji.”