Jāņa Čakstes Liepājas 10.vidusskolā valsts simtgades svētkus sagaida paši ar savu skolas vēstures grāmatu – "Čakstes skolas stāsti".

Svētku priekšvakarā, 5.novembrī, notika grāmatas atvēršanas svētki, kuros bija pulcējušies tās autori un viesi.

Grāmata iznākusi ar izglītības projektu konkursā gūto atbalstu, projektu konkursam bija iesniegusi skolas atbalsta biedrība.

Grāmatā atrodamas gan veco čakstenieku pašu rakstītās atmiņas, gan stāsti, kas apkopoti vidusskolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos. Pirmais krājuma "stāsts" ir no Astras Upītes (Putnes) dienasgrāmatas, un tas vēsta par pagājušā gadsimta trīsdesmitajiem gadiem skolā. Krājumā lasāms arī "Skolas karoga stāsts", un saistībā ar šo stāstu, grāmatas atvēršanas svētku viešņa tekstilmāksliniece Lia Mona Ģibiete atklāja, kā notikusi karoga restaurācija. Tāpat krājumā lasāms skolai blakus esošā "Čakstes laukuma stāsts", ir stāsts par Atmodu un stāsts par jauniešu apvienību "Tēvzemei un Brīvībai", kuras dalībnieku vidū bija arī trīs 10.vidusskolas audzēkņi. Viens no viņiem – Normunds Krafts – nodibinājis Patriotisma balvu, ko ik gadu dāvā kādam no 10.vidusskolas skolēniem. Grāmatas atvēršanā klāt bija Normunda dēls Kristers, kurš šoreiz balvu dāvināja skolas muzejam.

Krājums "Čakstes skolas stāsti" iespiests Kuldīgas tipogrāfijā "Māras druka", pagaidām tikai 80 eksemplāros – tik, cik atļāva piešķirtais finansējums, pastāstīja krājuma sastādītāja, skolotāja Irisa Otrupe.

Lai gan krājums ir veltīts un stāsta par 10.vidusskolas vēsturi cauri laikiem, tas būs interesants jebkuram, uzskata sastādītāja.

Pagaidām ar grāmatu var iepazīties skolas bibliotēkā, tā paredzēta arī reprezentācijai un dāvināšanai labākajiem skolēniem, bet, ja būs pieprasījums, tad meklēsim iespējas nodrukāt papildu tirāžu, sola Otrupe.