28. janvārī Latviešu biedrības namā kopā pulcējās attīstības programmas 2021.- 2027. gadam tematiskā darba grupa "Jaunatnes politika".


Paralēli norisinājās četru grupu darbs par šādām tēmām: brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem; nodarbinātības un izglītības iespējas jauniešiem; jauniešu labvēlīgas psiholoģiskās, emocionālās un fiziskās vides radīšana; jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana.


Kopā ar dažādu nozaru speciālistiem tika izvirzītas vairākas aktualitātes, kas ir svarīgas Liepājas jauniešiem. Piemēram, brīvpieejas sporta laukumu nepieejamība, jauniešiem neesot informācija par pilsētā notiekošajām aktivitātēm, netiek novērtēts brīvprātīgo darbs, sadarbības trūkums starp jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem, nepietiekošs prakses vietu skaits, jauniešu sasaiste ar skolām u.c.


Atgādinām, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt: elektroniski, sūtot uz e-pastu attistiba@liepaja.lv; rakstiski, adresējot Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldei; klātienē Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rožu ielā 6, 149. kabinetā, no pirmdienas līdz piektdienai (lūgums iepriekš piezvanīt: 63 404 755); klātienē Liepājas Latviešu biedrības nama plānošanas telpās pirmdienās no 15 līdz 18 un piektdienās no 12 līdz 16.


Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un tematisko darba grupu darbības grafikam.