Otrdien Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētaja vietnieks Gunārs Ansiņš un eksperte sabiedrības integrācijas un NVO lietās Brigita Dreiže viesojās Liepājas Neredzīgo biedrībā.

Vizītes mērķis - tuvāk iepazīties ar biedrības darbu un tā aktualitātēm. Neredzīgo biedrības vadītājs Māris Ceirulis pašvaldības pārstāvjus iepazīstināja ar organizācijas darbu un izrādīja biedrības jaunremontētās telpas, kur cilvēki ar īpašām vajadzībām var nodarboties ar dažāda veida aktivitātēm.

"Esmu patīkami pārsteigts par Neredzīgo biedrības plašajām aktivitātēm - neredzīgi un vājredzīgi cilvēki var iesaistīties dažādās nodarbēs, darinot rotas, pinot grozus, spēlējot klavieres un pat spēlējot galda tenisu.

Atzinīgi vērtējams, ka Neredzīgo biedrība arī vienmēr aktīvi piedalās pilsētas veidošanas procesā, sniedzot ieteikumus, kur un ko nepieciešams ieviest vai mainīt, un kas jāņem vērā īstenojot kādu projektu, lai arī cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu brīvi justies un pārvietoties mūsu pilsētā," uzsver Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Liepājas Neredzīgo biedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējams piedalīties mezglošanas, klūdziņu pīšanas un floristikas pulciņos, iemācīties kā orientēties telpās un apkārtējā vidē ar vai bez baltā spieķa, izmantot datoru ar specializētām tehnoloģijām (Braila rinda, programmas JAWS un ZoomText, ekrānlupas), apgūt tiflotehniku (magnetolas, lupas, “runājošie" pulksteņi, baltie spieķi, speciālas adatas neredzīgajiem u.c.), kā arī iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs un piedalīties izglītojošos pasākumos.

Ikvienam interesentam Liepājas Neredzīgo biedrībā ir iespējams apskatīt un iegādāties dažādas rotaslietas, adījums, pinumus, floristikas un cita veida izstrādājums, ko darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Liepājas Neredzīgo biedrība koordinē Liepājas pilsētas un rajona invalīdu NVO sadarbības tīklu, kurā ir apvienojušās 16 organizācijas. To pārstāvju tikšanās Liepājas Neredzīgo biedrība rīko ne retāk kā reizi divos mēnešos, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, gūtu atbalstu, saņemtu ierosmes vai vienotos par kāda jautājuma tālāku risināšanu.

Liepājas Neredzīgo biedrības misija - šodien strādāt un kalpot cilvēkiem ar invaliditāti, rūpēties par viņu garīgajām un laicīgajām vajadzībām, veicināt invalīdu līdzdarbību, lai katrs būtu iesaistīts, piederīgs un noderīgs.

Sabīne Priediena, Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieka palīdze