Bēnudārza “Dzintariņš” telpās kopš jūlija sākuma atvērta “Zaķa mūzikas skoliņa” bērniem no sešiem mēnešiem līdz četriem gadiem.

Tās dibinātāja un skolotāja Mg. Dagmāra Čirkše stāsta: “Šajā laikā bērns intensīvi iepazīst pasauli, un mēs viņam palīdzam ar dziesmu, rotaļu, deju, klausoties mūzikas piemērus, darbojoties ar perkusijām. Nodarbībās no pusotra gada vecuma tiek izmantota mākslinieka Kristiana Šica zīmēta grāmata, kuru bērni izkrāso un papildina. Nodarbības notiek reizi nedēļā, un ir svarīgi, ka šajā laikā bērns kvalitatīvi pavada laiku kopā ar vienu no vecākiem un saviem vienaudžiem. Šajā vecumā bērnā ir iespējams attīstīt neticamu muzikalitāti. Bet lielākais nodarbību ieguvums ir runas un kustību attīstība.”

Ideja par “Zaķa mūzikas skoliņu” skolotāja guvusi no saviem trim bērniem, kā arī no muzikālās mazmeitas Odrijas, kurai ārkārtīgi patīk šīs nodarbības.

Dagmāra Čirkše: „Ar pašu mazāko bērnu mūzikas izglītību aizrāvos pirms četriem gadiem, kad Liepājā tika atvērta “Yamaha” mūzikas klase. Strādāju “Mazulis un mūzika” latviskā izdevuma autoru kolektīvā, mācījos Orfa metodi un praksē pārliecinājos, ka šajā vecumā ir iespējams panākt milzīgu progresu bērna attīstībā, jo sevišķi muzikalitātē. Visa pamatā ir ritms, kas sākas jau no mammas sirdspukstiem.

Bērns mūzikā atveras. Dziesmas palīdz runas attīstībai. Nodarbības ir laiks, kuru vecāks nedalīti velta savam bērnam. Dziesmas, rotaļas un dzejolīšus iemācās ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki. Tas vairo kopā būšanas prieku.

Darbošanās bērnos rada drošumu, patstāvību, saprašanu par lietu kārtību. Nodarbības norit plašās un saulainās bērnudārza “Dzintariņš” telpās, domāju, ka “Zaķu mūzikas skoliņas” audzēkņiem būs ļoti viegli uzsākt gaitas bērnudārzā”.

Par savu pieredzi mūzikas nodarbībās priecīgi ir arī bērnu vecāki – nodarbībās viņu atvases iemācījušies dziesmas, izjust ritmu, kļuvuši drošāki saskarē ar cietiem bērniem.

Stāsta Agnija, Elzas Dreimanes mamma (Elza mūzikas nodarbības pie skolotājas Dagmāras apmeklē jau trīs gadus!):
„Nodarbības daudz devušas ne tikai meitai, bet arī man pašai, jo uzzināju, kas attiecīgā vecumā bērna attīstībā ir svarīgākais. Elziņa sāka runāt ap gada vecumu!
Uzsākot gaitas bērnu dārzā, audzinātāja sacīja, ka redz, ka bērns mācījies mūzikas skoliņā, jo ir laba saskarsme, valoda, kustību koordinācija un radošums. Bērnam dārziņā ir viegli.

Arī pati esmu sākusi dziedāt droši un ne tikai šūpuļa dziesmiņas. Man patīk nākt uz Zaķa skoliņu, jo Elziņai ļoti patīk.”

Linda, Dzintara Roko mamma (Dzintars nodarbības apmeklē gandrīz gadu):
„Man patīk, ka skoliņā klausāmies dažādu žanru mūziku. Vakar bērns nomainīja multfilmas skatīšanos pret Dziesmu svētku pārraides klausīšanos. Bērnam ir pusotrs gadiņš. Vai nav sasniegums? Dzintaram svarīga ir saikne arī ar citiem bērniem.”

Anika, Paulas un Ralfa Sovinsku mamma (Paula un Ralfs nodarbības pie Dagmāras Čirkšes apmeklē jau trīs gadus!):
„Bēbīšu skola ir viena feina padarīšana. Tas ir lielisks veids kā ļaut mazajiem iemācīties komunicēt ar citiem rotaļu biedriem. Pēc pieredzes varu teikt, ka pēc nodarbībām bērniņi paliek drošāki. Un māmiņām tas ir labs veids, lai izietu sabiedrībā, apmainītos pieredzē ar citām mammām. Nodarbībās ir ļoti sirsnīga gaisotne.

Mēs mājās bieži izmantojam nodarbībās dziedātās dziesmiņas, skaitītos dzejolīšus. Un šīs dziesmas bērni klausās ar lielāku interesi nekā jebkuru citu dziesmu.

Visvairāk mums paveicies ar skolotāju Dagmāru. Viņa ir īstajā vietā, jo visas nodarbības vada ar lielu mīlestību!”

Par to, cik bērniem pirmsskolas vecumā ir svarīga muzikālā izglītība, nav jāpārliecina bērnudārza “Dzintariņš” direktore Maija Korņējeva:
„Palūkojieties, kā bērni kustas mūzikas pavadījumā. Viņi aizver acis un ļaujas kustību fantāzijai. Zīmējot mūzikas pavadījumā, tiek paustas emocijas, kas izpaužas krāsu bagātībā un tēlu fantāzijā.

Mūzika ietver sevī visas dzīves krāsas, tās nianses, pauž emocijas, rosina fantāziju. Tas viss ir nepieciešams cilvēka attīstībai gan emocionāli, gan fiziski. Tam par apstiprinājumu ir Dziesmu svētki, kuros mēs redzam, ar kādu atdevi tiek dziedāts un dejots, kā mirdz dziedātāju un dejotāju acis mēģinājumu un koncerta laikā.

Novēlu “Zaķa mūzikas skoliņai” pēc iespējas vairāk vecāku, kam patiesi rūp bērnu vispusīga attīstība un sapratne par to, ko bērnam un viņiem pašiem sniedz šīs nodarbības.”

Toms Čirkšis

Bilžu paraksti:
1. Visa pamatā ir ritms, kas sākas jau no mammas sirdspukstiem.
2.-3. Zaķis prot daudz dziesmu un rotaļu!
4. Mazākie audzēkņi kopā ar draugiem no “Krāsu karuseļa”
6. Nodarbības ir laiks, kuru vecāks nedalīti velta savam bērnam, tas vairo kopā būšanas prieku
7. Skolotāja Dagmāra Čirkše jau ceturto gadu velta pašu mazāko bērnu mūzikas izglītībai.
8.-9., 11. Zaķa mūzikas skoliņas krāsojamās grāmatas autors ir Kristians Šics un bērni, kuri to papildina.
10. Visa pamatā ir ritms, kas sākas jau no mammas sirdspukstiem.
13. Uz atklāšanas ballīti bija atnākuši un bērnus lieliski izklaidēja draugi no “Krāsu karuseļa”
14. Vairāki bērni nāk uz nodarbībām pie skolotājas Dagmāras jau trešo gadu. Viņiem tika “Gods un slava!”
18. Bērnudārza “Dzintariņš” direktore Maija Korņējeva