Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izskata iespēju nodot atskurbtuvju pakalpojumu funkciju pilnībā pašvaldību kompetencē.

Tas tiek darīts, jo Valsts kontrole (VK) atzinusi, ka esošais modelis ir neefektīvs. Pašvaldības šo funkciju pārņemtu kopā ar tam paredzētu atsevišķu finansējumu.
 

Līdz šim gadam pašvaldības varēja pieprasīt naudu līdz 15 eiro apmērā par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu, bet kopā ne vairāk par 200 000 eiro. Sākot ar 2018. gadu noteiktais izmaksājamās summas kopējais apjoms netiek ierobežots. Valsts kontroles revīzijā secināts, ka patlaban esošais atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas modelis nav vērtējams kā efektīvs, tādēļ nepieciešams līdzekļu piešķiršanu šiem pakalpojumiem no valsts budžeta pārtraukt. "Līdz ar to, saglabājot atskurbināšanas pakalpojumu organizēšanu arī turpmāk kā pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu būtu nepieciešams vienoties, kādā apjomā no valsts budžeta līdzekļiem līdzfinansējums šiem pakalpojumiem piešķirams, ņemot vērā, ka nauda pašvaldībām jānodrošina atbilstoši tām prasībām, kuras tiks noteiktas normatīvajos aktos," teikts VK ziņojumā.

Irliepaja.lv lūdza pašvaldības policijas viedokli par VARAM plānu nodot atskurbtuves pilnībā pašvaldību ziņā. Pašvaldības policijas pārstāvja Kaspara Vārpiņa sagatavotajā atbildē teikts:

"Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas telpās nav izvietota medicīniskā atskurbtuve, bet ir izveidota Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstoša pagaidu turēšanas vieta ar 6 kamerām, kurās tiek ievietotas personas, kas atrodas tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēku cieņu, ja šādu rīcību konstatējuši Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas vai Valsts policijas darbinieki.

Pagaidu turēšanas telpās patstāvīgi dežurē viens Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieks un viens medicīnas darbinieks-feldšeris, kurš patstāvīgi novēro aizturēto veselības stāvokli.

Aizturētās personas Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Pagaidu turēšanas telpās tiek turētas līdz 12 stundām. Parasti, gan personas tiek atbrīvotas ātrāk, līdzko tās nav reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēku cieņu.

Finansējums šo telpu darbības nodrošināšanai ir iekļauts ikgadējā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas budžetā.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija ir saņēmusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasības personu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai", lai sniegtu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas atzinumu par minēto noteikumu projektu.

Ja minētais noteikumu projekts tiktu apstiprināts esošā redakcijā, tad Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā būtu apgrūtinātas iespējas realizēt šo noteikumu prasības, kā arī aptuvenās pielāgošanas izmaksas (pēc virspusējiem aprēķiniem) varētu sasniegt ap 10 000 eiro.

Šobrīd uz jūsu uzdoto jautājumu, vai šāds modelis apmierinātu Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju, nav iespējams sniegt viennozīmīgu atbildi, jo daudz kas ir atkarīgs no jaunajiem noteikumiem un cik lielā mērā tos ir iespējams realizēt Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas ēkā".

Pagaidu turēšanas telpās ievietotas personas atskurbšanai:
2017.gada 1.pusgadā – 1302 personas
2017.gada 2.pusgadā – 1264 personas
2018.gadā (līdz 20.jūnijam)  – 1146 personas