Ir noslēdzies pašvaldības izsludinātais iepirkums "Par atskurbtuves pakalpojuma nodrošināšanu", un pieņemts lēmums par iepirkuma uzvarētāju – tas ir fonds "Agape".


Kā portālam irliepaja.lv skaidroja domes izpilddirektora vietnieks un Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Didzis Jēriņš, sūdzības par pieņemto lēmumu nav saņemtas, tāpēc pašvaldība drīkst slēgt līgumu ar uzvarētāju.


Savukārt nevalstisko organizāciju koordinatore Brigita Dreiže portālam irliepaja.lv zināja pastāstīt, ka

"Agape" sola atskurbtuves pakalpojumus uzsākt jau 10. jūnijā, un darīs to savā mītnē Bāriņu ielā 11

Ieeja paredzēta no pagalma puses.


"Agape" bija vienīgais pretendents izsludinātajā konkursā. Tiesības sniegt šo pakalpojumu fonds ieguvis uz pieciem gadiem (60 mēnešiem) no dienas, kad uzsākta pakalpojuma sniegšana.
Fonds "Agape" šo pakalpojumu piedāvāja sniegt par kopējo summu 416 825 eiro (83 365 eiro gadā).


Kā portālam irliepaja.lv atzina Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš, "tā ir laba ziņa, ļoti labi, ka beidzot būs, kas nodrošina šo pakalpojumu, mazinot draudus iereibušo veselībai un dzīvībai".


Pēc tam, kad valdība aizliedza atskurbtuves pakalpojumus piedāvāt policijas pagaidu aizturēšanas telpās, īsti nav bijis, kurp iereibušos pilsoņus vest, pastāstīja Vārpiņš. Policija nogādājusi tos vai nu dzīvesvietā vai arī bijusi spiesta izsaukt neatliekamās palīdzības brigādi.


Uz to, ka jau vairāk nekā 26 gadu garumā netiek atrisinātas ar atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanas organizēšanu un finansēšanu saistītas problēmas, pērn savā ziņojumā norādīja Valsts Kontrole: "Nav noteikts, kādām jābūt telpām, kur notiek atskurbināšanas pakalpojums, vai ir jābūt medicīnas darbiniekam, kurš apskata ievietotos klientus, lai pārliecinātos, vai nav savainojumu vai citu veselības problēmu".


Pēc tam, 10. aprīlī, stājas spēkā grozījumi likumā "Par policiju", kuros nostiprinātas policijas darbinieku tiesības nogādāt atskurbtuvē, ārstniecības iestādēs vai mājoklī tādas personas, kuras pārmērīgā alkohola reibumā nav spējīgas nokļūt mājās vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev.  Vienlaikus grozījumu anotācijā norādīts, ka


policijai nav iespēju personu nogādāt mājoklī gadījumos, kad tā ir bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtnieks) vai ir ārzemnieks,

kurš kā tūrists uzturas Latvijā neilgu laika periodu un par kuru nav zināms, kāda vieta uzskatāma par šīs personas mājokli. Līdz ar to turpmāk atbilstoši veiktajiem grozījumiem primāri persona jānogādā atskurbtuvē, kurā personas veselības stāvokli uzraudzīs līdz tās atskurbšanai un nepieciešamības gadījumā sniegs medicīnisko palīdzību.


Tāpat anotācijā norādīts, ka policijas iestādēs nav speciāli ierīkotu telpu personu atskurbšanai, un policija nesniedz atskurbšanas pakalpojumus. Personu ievietošanu atskurbšanai policijas iestāžu pagaidu turēšanas telpās gan Latvijas tiesu institūcijās, gan starptautiskā sabiedrībā var novērtēt kā spīdzināšanu vai necilvēcīgu attieksmi pret personu.