Jau jūnijā noslēdzās pašvaldības izsludinātais iepirkums "Par atskurbtuves pakalpojuma nodrošināšanu", kurā uzvarēja fonds "Agape".


Toreiz, kā portālam sacīja domes nevalstisko organizāciju koordinatore Brigita Dreiže, "Agape" atskurbtuves pakalpojumus sola uzsākt jau 10. jūnijā savā mītnē Bāriņu ielā 11.


Atskurbtuvei paredzētajās telpās remontdarbi bija pabeigti, taču VAS "Valsts nekustamajiem īpašumiem" (VNĪ), kam pieder ēka, bija dažādas prasības, kuru izpilde fondam prasīja pusgadu, un pakalpojumi netiek sniegti joprojām.


Kā portālam irliepaja.lv sacīja fonda "Agape" vadītāja Marina Čarkviani "viss ir gatavs", un atskurbtuves darbību bijis paredzēts uzsākt jau šodien, 1. decembrī, taču vakar pašvaldības policijas darbinieki apsekojuši telpas un tomēr atklājuši dažas nepilnības, piemēram, ir vajadzīgs stacionārais telefons arī pagrabstāvā.


Čarkviani cer, ka telefonu izdosies uzstādīt pāris dienu laikā, kā arī ātri novērst pārējās nepilnības, lai varētu uzsākt pakalpojuma sniegšanu.


To, ka "Agapei" jānovērš "pāris nepilnības", portālam apstiprināja arī Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Kaspars Vārpiņš.


"Agape", kas bija vienīgais pretendents konkursā, pakalpojumu piedāvāja sniegt par kopējo summu 416 825 eiro (83 365 eiro gadā). Tiesības sniegt atskurbināšanas pakalpojumu fonds ieguvis uz pieciem gadiem (60 mēnešiem) no dienas, kad uzsākta pakalpojuma sniegšana.


Pēc tam, kad valdība aizliedza atskurbtuves pakalpojumus piedāvāt policijas pagaidu aizturēšanas telpās, īsti nav bijis, kurp iereibušos pilsoņus vest, iepriekš portālam irliepaja.lv stāstīja Vārpiņš. Policija nogādājusi tos vai nu dzīvesvietā vai arī bijusi spiesta izsaukt neatliekamās palīdzības brigādi.

Uz to, ka jau vairāk nekā 26 gadu garumā netiek atrisinātas ar atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanas organizēšanu un finansēšanu saistītas problēmas, pērn savā ziņojumā norādīja Valsts Kontrole: "Nav noteikts, kādām jābūt telpām, kur notiek atskurbināšanas pakalpojums, vai ir jābūt medicīnas darbiniekam, kurš apskata ievietotos klientus, lai pārliecinātos, vai nav savainojumu vai citu veselības problēmu".

10. aprīlī, stājās spēkā grozījumi likumā "Par policiju", kuros nostiprinātas policijas darbinieku tiesības nogādāt atskurbtuvē, ārstniecības iestādēs vai mājoklī tādas personas, kuras pārmērīgā alkohola reibumā nav spējīgas nokļūt mājās vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev.  Vienlaikus grozījumu anotācijā norādīts, ka

policijai nav iespēju personu nogādāt mājoklī gadījumos, kad tā ir bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtnieks) vai ir ārzemnieks, kurš kā tūrists uzturas Latvijā neilgu laika periodu un par kuru nav zināms, kāda vieta uzskatāma par šīs personas mājokli.

Līdz ar to turpmāk atbilstoši veiktajiem grozījumiem primāri persona jānogādā atskurbtuvē, kurā personas veselības stāvokli uzraudzīs līdz tās atskurbšanai un nepieciešamības gadījumā sniegs medicīnisko palīdzību.

Tāpat anotācijā norādīts, ka policijas iestādēs nav speciāli ierīkotu telpu personu atskurbšanai, un policija nesniedz atskurbšanas pakalpojumus. Personu ievietošanu atskurbšanai policijas iestāžu pagaidu turēšanas telpās gan Latvijas tiesu institūcijās, gan starptautiskā sabiedrībā var novērtēt kā spīdzināšanu vai necilvēcīgu attieksmi pret personu.