Ar pilsētas domes 13.jūnija sēdes lēmumu akceptēts speciālās pirmsskolas izglītības iestāde "Kriksītis" vadītājas Irēnas Putres iesniegums par atbrīvošanu no amata.

Pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" vadītāja Irēna Putre 27.maijā ir iesniegusi iesniegumu par atbrīvošanu no vadītājas amata ar 31.augustu.