Deputāti pastāvīgajās komitejās 16. aprīlī atbalstīja projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana Koku ielā 10" īstenošanu. Plānotās kopējās izmaksas ir 1, 4 miljoni eiro, kas var tikt precizētas pēc publiskā iepirkuma rezultātiem un līguma noslēgšanas. No tām:


projektēšanas un būvdarbu izmaksas 1 246 254,86 eiro ar PVN;


būvuzraudzības izmaksas 20 000 eiro ar PVN;


aprīkojuma izmaksas 130 745,15 eiro ar PVN;


ēkas kadastrālā uzmērīšanas lieta 3 000 eiro ar PVN.


Projektu finansēs pašvaldība, aizņemoties Valsts kasē, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumiem "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldības investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošās pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai".


Izglītības pārvaldei uzdots iesniegt sagatavoto projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā vērtēšanai.