Piektdien, 7.aprīlī, pulksten 17 Liepājā, Liedaga ielā 3, Baltijas Starptautiskā akadēmijā 18.auditorijā notiks vēsturnieka Andra Kūlas grāmatas prezentācija.

Pagājušajā gadā klajā nācis Andra Kūlas pētījums "Karakuģu tipu evolūcijas īpatnības "antīkajā" periodā.", informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Darbs ir balstīts uz A.Kūlas pētījumiem un vēstures zināšanām. Autors pirms pētījuma publicēšanas, veicot faktu materiāla apstrādi konstatēja dažādas neatbilstības un dīvainības karakuģu tipu attīstībā, salīdzinot antīko posmu ar viduslaikiem un arī tālāko kuģu tipu attīstību. Konstatējot šīs neatbilstības, autors arī nolēmis apskatīt tehnisko sistēmu attīstību un savus secinājumus publicēt šai darbā, izvirzot hipotēzi, ka antīkais periods, kuru izdala atsevišķi, ir organiska viduslaiku perioda sastāvdaļa. A.Kūla uzskatīja, ka šī hipotēze jāsniedz apspriešanai plašākā zinātniskā sabiedrībā, tāpēc sākumā ar Almanaha “Seminarum Hortus Humanitatis" galvenā redaktora Sergeja Mazura un vēstures doktora Dzintara Ērgļa palīdzību viņš nopublicēja savu darbu Almanahā, taču šobrīd Andris Kūla ir izdevis jau pats savu grāmatu.

Andris Kūla ir ilggadējs darbinieks Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē. A.Kūla ir bijis skolotājs gan Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā, gan arī aizrautīgs skolotājs un autoritāte augstskolas Baltijas starptautiskās akadēmijas studentiem. A.Kūla ar patiesu aizrautību pievēršas ikvienam uzsāktajam darbam. Viņam piemīt izteiktas empātijas spējas, prot uzklausīt līdzcilvēkus un sniegt vērtīgus padomus, ko apliecina Valsts policijā saņemtās daudzās pateicības no iedzīvotājiem.

Andris Kūla pirms darba policijā ir strādājis Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā par vēstures skolotāju. 1995.gadā A.Kūla izdeva grāmatu kā palīgu vēsturē ar nosaukumu “Bruņinieki". Policijā viņš sāka strādāt 1997.gadā un, strādājot policijā, interese par vēsturi nav mazinājusies un Andris 2006.gadā ieguva maģistra grādu vēsturē un līdz 2014.gadam Baltijas starptautiskās akadēmijas studentiem pasniedza Ārvalstu valsts un tiesību vēsturi un Baltijas valstu valsts un tiesību vēsturi.