Valdība par Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektoru apstiprinājusi pedagoģijas zinātņu doktoru Oskaru Zīdu. Kopš 2011.gada viņš bija LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultātes profesors.

Viņš bijis arī 10.Saeimas deputāts. Savukārt no 2006. līdz 2010.gadam bijis Liepājas Universitātes rektors un Vadībzinātņu katedras profesors. Savulaik viņš strādājis arī vēl citās izglītības iestādēs.

Augstskolu likums paredz, ka augstskolas ievēlēto rektoru pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma apstiprina Ministru kabinets. Augstskolu likuma 17.panta otrā daļa paredz, ka augstskolā, kura nav universitāte, par rektoru var ievēlēt profesoru vai personu, kurai ir doktora zinātniskais grāds.

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Satversmes sapulcē šā gada 8.maijā ievēlēja Zīdu par Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektoru.

Līdz rektora ievēlēšanai šā amata pienākumus veica Svetlana Smane, kura bija rektora vietas izpildītāja no šā gada marta.