Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, 80 gadu jubileju svin jūrnieks, kuģu vadītājs, zivsaimniecības un jūrniecības darbinieks Arvīds Buks.

Arvīds Buks 1936.gada 1.maijā Nidā. 1961.gadā beidzis Liepājas jūrskolu, 1977.gadā saņēmis tālbraucēja kapteiņa diplomu. No 1956. līdz 1978.gadam bija Liepājas zvejnieku kolhoza "Boļševiks" zvejas kuģu kapteinis.

No 1978. līdz 1990.gadam bija zvejnieku kolhoza "Sarkanā bāka" lielo zvejas saldētāju traleru "Dzintarkrasts" un "Dzintarjūra" kapteiņdirektors.

No 1990. līdz 1992.gadam kolhoza priekšsēdētājs. No 1992.gada - Ventspils brīvostas kapteinis. 1974.gadā apbalvots ar PSRS "Darba Sarkanā Karoga" ordeni.