Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, 75 gadu jubileju svin vēsturnieks Arnolds Bērzs, bijis Augstākās Padomes deputāts un balsojis par Latvijas neatkarību.

Vēsturnieks Arnolds Bērzs dzimis 1940.gada 25.aprīlī Zvārdes pagastā, tagad Saldus novadā lauksaimnieka ģimenē. 1958.gadā beidzis Kabiles vidusskolu, tad karadienestā (1959–1962). No 1962. līdz 1969.gadam studējis vēsturi Latvijas Valsts universitātē, 1985.gadā beidzis turpat aspirantūru, bet disertāciju nevarēja aizstāvēt, jo tā neatbilda padomju režīma vēstures mācībai.

No 1964.gada skolotājs Liepājā un Liepājas muzeja zinātniskais līdzstrādnieks. Liepājas Pedagoģiskā Institūta mācībspēks Sociālo zinātņu katedrā (1982–1992).

1988.gadā iesaistījās Atmodas kustībā, publicēja rakstus par vēstures jautājumiem, piedalījās Latvijas Tautas frontes darbā. Bijis Liepājas Pedagoģiskā Institūta Tautas Frontes atbalsta grupas priekšsēdētājs, Tautas frontes Liepājas pilsētas nodaļas valdes politiskās komisijas vadītājs. 1989.gadā Latvijas Tautas frontes II kongresā ievēlēts Tautas frontes domē. 1989.gada decembrī izslēgts no komunistu partijas par organizācijas graušanu. 1989.gadā ievēlēts Liepājas pilsētas Tautas deputātu padomē. Kā Tautas frontes kandidāts ievēlēts un no 1990. līdz 1993.gadam darbojies Latvijas Republikas Augstākajā padomē, kur bijis Tautas pašvaldības un sabiedrisko lietu komisijas loceklis, piedalījies Arhīvu likuma izstrādāšanā un pārzinājis arhīvu sistēmas reorganizāciju.

No 1994. līdz 2005.gadam Latvijas Aizsardzības ministrijā. Sarakstījis grāmatas "Ārmalnieka šķitumi" (1–2., 2000–2001), kuras 1.daļā atainota Trešā Atmoda Liepājā, "Sarkanie burbuļi” (2011). 2000.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru par balsojumu par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu un ar 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.