Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, 60 gadu jubileju šodien svin ilggadējā Liepājas Universitātes izdevniecības "LiePA" vadītāja, bibliogrāfe Inga Ronče.

Inga Ronče (Svarinska) dzimusi 1957.gada 22.jūlijā Liepājā, ekonomista un Liepājas Universitātes rektora (1968-1975) Eduarda Svarinska ģimenē. Meitas Zane un Anete.

1975.gadā absolvējusi Liepājas 1.vidusskolu, 1989.gadā neklātienē – Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāti bibliotēku zinātnes specialitātē. No 1975. līdz 1980.gadam un no 1986. līdz 1992.gadam Liepājas Pedagoģiskā institūta bibliotekāre. No 1980. līdz 1986.gadam Liepājas Pedagoģiskā institūta komjaunatnes komitejas uzskaites sektora vadītāja.

No 1992.gada Liepājas Universitātes izdevniecības LiePA vadītāja