Ar pilsētas Kultūras pārvaldes atbalstu nākusi klajā grāmata – "Helikona izlase Antona Kreica redzējumā".

4.aprīlī, bibliotēkā "Vecliepājas rūķis" kluba "Helikons" biedri vēra vaļā gan sava literārā žurnāla jaunāko, 39.numuru, gan Antona Kreica apkopoto šī paša žurnāla 35 numuros publicēto darbu izlasi, sākot ar 2002.gada jūniju un beidzot ar 2017.gada februāri.

Kā grāmatas atvēršanā atzina pats sastādītājs, tas ir bijis ārkārtīgi grūts darbs, un sākotnēji grāmata, kurai tagad ir mazliet vairāk par 360 lappusēm, būtu bijusi 800 lappušu bieza. Tikai iesaistot redaktori Ingu Ronči un kluba un tā izdevumu koordinatori Ēriku Birzkopu izdevies optimizēt krājumu līdz nodrukājamam apjomam.

"Žurnāls "Helikons" ir kolektīva ražojums. Te pausti dažādi uzskati par cilvēka dzīvi, par tautu un līdzcilvēku attiecībām, par vēsturi, par reliģiju, par vecām un jaunām vērtībām, kas pazūd un mainās ik brīdi," raksta grāmatas sastādītājs Antons Kreics. Savukārt nupat mūžībā aizgājušias Edvīns Tauriņš, viens no "Helikona" redaktoriem gadu gaitā, raksta: "Lai kāda būtu Liepājas turpmākā literārā dzīve, mūsu žurnāls ir viens no vaļiem, uz kuriem nākotne būtu būvējama. Šī grāmata ir liecība, ka ar kopējām vēlmēm vēl dvašoja, un ceram uz plašākiem apvāršņiem."

Krājumā, kas izdots apgādā "LiePa" (mākslinieks Uldis Baltutis), lasāmi gan Liepājas literātu – dzejnieku un prozaiķu – darbi, gan šo darbu pētījumi (Edgars Lāms "Liepājas dzejas asinsaina", Valdemārs Ancītis "Dzejniece" – par Mirdzu Ķempi utt.), gan lasītāju vēstules. Tāpat tajā atrodamas Liepājas literātu, "Helikona" autoru biogrāfiju īsās versijas.