Galerijas "Romas dārzs" kolekcijā ir arī 28 Kārļa Saukas (1940-1983) darbi, kuros reālistiskā stilā, precīzi attēlota Liepājas koka apbūve, vecie spīķeri, osta un pilsētas ielas.

Bieži vien Liepāja ar savām gleznainajām ielām un nostūriem ir iedvesmojusi mākslinieku darbus gan tolaik, pagājušā gadsimta otrajā pusē, gan vēl joprojām mūsdienās. Mākslinieki strādāja arī plenēros un to laikā tvertās pilsētas ainas ir nozīmīgs kultūrvēsturisks mantojums, kas atspoguļo tā laika ikdienas dzīvi.

Viens no šādiem māksliniekiem ir Kārlis Sauka (1940-1983), kurš reālistiskā stilā, precīzi attēlojis Liepājas koka apbūvi, vecos spīķerus, Liepājas ostu un pilsētas ielas. Daudzi no viņa grafikās tvertajiem pilsētas skatiem laika gaitā būtiski mainījušies.

Galerijas kolekcijā ir 28 Kārļa Saukas darbi – gan eļļas gleznas, gan grafikas un akvareļi. Vairākās grafikās attēlota Liepāja pagājušā gadsimta otrajā pusē – "Liepāja. Pagalms Zivju ielā" 1943. g., "Vecais spīķeris" 1942. g., "Iela Liepājā" 1966. g., monotipija "Liepājas osta" bez datējuma.

Kārlis Sauka dzimis 1904. gada 24. martā Liepājā dzelzceļa darbnīcu kalēja ģimenē. 1914. gadā Sauku ģimene devās bēgļu gaitās uz Baltkrieviju. No 1914. gada līdz 1918. gadam Kārlis Sauka mācījās Gomeļas vīriešu ģimnāzijā, mācības turpināja 2. pakāpes Darba skolā un Mihaila Vrubeļa mākslas studijā (1920).

1920. gadā Kārlis Sauka atgriezās Liepājā, kur no 1920. līdz 1923. gadam mācījās Kultūras veicināšanas biedrības mākslas studijā, šai laikā piedalījās arī biedrības "Zaļā vārna" izstādēs.

1923. gadā uzsācis studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, ko absolvēja 1938. gadā K. Krauzes grafikas meistardarbnīcā ar diplomdarbu "Zvejnieku sievas".

Dzīves laikā strādājis Liepājas telefona centrālē, Liepājas muzejā kā zinātniskais līdzstrādnieks, kombināta "Māksla" Liepājas nodaļas portretu ceha brigadieris, bijis zīmēšanas un kaligrāfijas skolotājs Liepājas 4. nepilnajā vidusskolā un Liepājas Padoģiskajā institūtā.

Piedalījies visās Liepājas mākslinieku grupas izstādēs. Personālizstādes notikušas Liepājā, , Skrundā, Kuldīgā, Tukumā, Talsos, Jelgavā, Ventspilī. No 1946. gada Latvijas Mākslinieku savienības biedrs.

Zīmējis karikatūras satīriskajos izdevumos "Sikspārnis" un "Lapsene", darinājis tušas zīmējumus, vēlākos gados strādājis reālistiskā stilā, izmantojis oforta un linogriezuma tehnikas, zīmējis ar ogli. Eļļas un akvareļa tehnikās gleznojis ainavas un portretus.