Ceturtdien, 12.janvārī, domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kā arī Finanšu komiteja atbalstīja lēmumu par aktierkursa uzņemšanu Liepājas Universitātē (LiepU) teātra vajadzībām.

Lēmums tika pieņemts pamatojoties uz  SIA "Liepājas teātris" vēstuli "Par jauno aktieru apmācību Liepājas teātra vajadzībām". Tajā teātris lūdz rast iespēju atbalstīt ar finansējumu jauno aktieru sagatavošanu Liepājas Universitātē 2017. –2021.gadam, kas nozīmē 2021.gadā teātrī ienāktu jauna, profesionāla aktieru paaudze.

Par to, ka Liepājas teātra trupā jaunākie aktieri ir trīsdesmitgadnieki, teātra vadītājs Herberts Laukšteins jau izteicies iepriekš. Tāpat teātrim ir bēdīga pieredze ar aktieru kursu sagatavošanu Rīgā, kad pēc diplomdarba izrāžu nospēlēšanas. Liepājā paliek labi ja divi aktieri no visa kursa. Toties veiksmīgs bija mēģinājums aktierus sagatavot Lietuvā, Klaipēdas augstskolā. Diemžēl abi Klaipēdas kursa vadītāji ir pārcēlušies uz dzīvi Viļņā, un vairs nevarētu strādāt Klaipēdā.

Kā deputātiem skaidroja LiepU senāta priekšsēdētāja Zanda Gūtmane, plānots uzņemt 12 studentus bakalaura programmā 2017./2018.gadā. Tā kā programmu iespējams licencēt tikai martā, šim mācību gadam nevārēs prasīt valsts finansējumu, skaidroja Gūtmane. Līdz ar to finansējumu piešķirs pašvaldība. Kā izteicās vicemērs Vilnis Vitkovskis, tam jābūt apmēram 5 – 6 tūkstoši eiro uz vienu studentu gadā.

Atbildot uz deputātu jautājumiem, Gūtmane pastāstīja, ka ir apzināti arī potenciālie docētāji, kas varētu būt Herberts Laukšteins, Dmitrijs Petrenko un Jānis Siliņš, kā arī LiepU lektori vispārizglītojošajos priekšmetos.

Deputāti komitejās vienbalsīgi atbalstīja teātra lūgumu. Par to vēl jālemj domes sēdē.