Piektdien, 5. jūlijā, pulksten 17 Liepājas muzeja anfilādē Kūrmājas prospektā 16/18 atklās mākslinieces Guntas Krastiņas gleznu izstādi "Transcendence". Izstādes ideja radusies intuitīvi, pēdējo četru gadu notikumu iespaidā, kad pasauli pāršalca pandēmija un ziņas par karu Ukrainā, radot mākslinieces zemapziņā vīzijas un tēlus, nereti pārpasaulīgus un transcendentālus.

Transcendence – brīdis, kad tiek iziets ārpus izziņas un pieredzes robežām, solis ārpus klātbūdamā brīža. Šie brīži tika piefiksēti un ar laiku pārnesti uz audekla, jeb, citējot vācu filozofu Frīdrihu Vilhelmu Jozefu Šellingu: "Katra brīnišķīga glezna rodas, it kā atceļot neredzamu šķērsli, kas nodala reālo un ideālo pasauli, un ir vienīgi logs, caur kuru pilnībā parādās fantāzijas pasaules tēli un apvidi, kas reālajā pasaulē mirdz tikai nepilnīgi."

Katru gadu māksliniece uzglezno vismaz vienu gleznu ciklu – ap desmit gleznām. Tajos autore risina kādu viņai pašai vai sabiedrībā aktuālu tēmu. Ļoti reti tiek gleznoti darbi, kuri neveido ciklu.

Izstādē ar kopējo nosaukumu "Transcendence" Gunta Krastiņa apskatei piedāvā līdz šim Liepājā neredzētus darbus. Izstādi veido trīs cikli: "Intuīcija", "Modus operandi" un "Transcendence".

Cikls "Intuīcija" radies Ukrainas kara iespaidā, kad tas vēl nebija sācies, bet bija nolasāms transcendentāli. Pēdējais cikla darbs tika radīts dienu pirms kara sākuma. Arī ciklā "Modus operandi" redzami tēli un zīmes, kas norāda uz cilvēku darbībām, vai tās būtu cīņas, alkas, mīlestības, vai prieka meklējumi. "Transcendence" ir jaunākais cikls, kas sevī apvieno abus iepriekšējos ciklus, atainojot to, kas eksistē ārpus sajūtu, apziņas, cilvēka pieredzes, galīgās un empīriskās pasaules robežām.

Lai gan nepilnos četros gados piedzīvotie notikumi ir smagi, izstādē skatāmo darbu sižeti un tēli vieš pozitīvas emocijas un cerību, ka notikumi sakārtosies tiem lemtajā kārtībā un risinājums būs labvēlīgs visiem.

Gunta Krastiņa glezno regulāri, daudzveidīgi, ļaujoties radošajai brīvībai, vadoties no iekšējas nepieciešamības radīt un iedvesmu gūstot no visa, kas ir ap viņu – koncertā vai izrādē, dabā, draudzīgā sarunā vai piedzīvojot kādu pozitīvu notikumu.

Tādējādi laika gaitā mainās mākslinieces gleznošanas stils – no reālisma uz abstrakcionismu, no sirreālisma uz konceptuālo mākslu, no puantilisma un tašisma uz sensisko reālismu, no ekspresionisma uz jūgendstilu.

Viņa nepieturas pie sasniegtā kādos mākslas stilos, bet arvien savos izteiksmes līdzekļos meklē ko jaunu un nebijušu, izmēģinot jaunas tehnikas un gleznošanas paņēmienus, eksperimentējot ar krāsu un faktūrām, krāsu ieklāšanas tehnikām un turpina veidot savu oriģinālo stilu.

Gunta Krastiņa dzimusi Ventspilī, bet jau 18 gadus par savām mājām sauc Liepāju. Māksliniece ieguvusi mākslas maģistra grādu Liepājas Universitātē un pabeigusi doktora studiju programmas akadēmisko daļu.

Šobrīd Gunta Krastiņa strādā pie promocijas darba izstrādes par mākslas lomu cilvēka radošā potenciāla izaugsmē. Māksliniece pasniedz gleznošanu, radošās darbības teoriju un praksi RTU (Rīgas Tehniskā universitāte) Liepājas akadēmijā.

Mākslinieces radošajā karjerā bijušas vairāk nekā 40 personālizstādes, kā arī viņa piedalījusies vairāk nekā 30 kopējās mākslinieku izstādēs, simpozijos un plenēros. Guntas Krastiņas darbi ir privātkolekcijās Latvijā, ASV, Kanādā, Anglijā, Čehijā, Vācijā, Austrijā un citur.

Guntas Krastiņas gleznu izstāde "Transcendence" Liepājas muzejā Kūrmājas prospektā 16/18 būs aplūkojama līdz 2024. gada 11. augustam.

Informējam, ka pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un video filmēšana. Iegūtie materiāli tiks izmantoti pasākuma un Liepājas muzeja publicitātes nolūkos. Atrodoties pasākuma norises vietā, jūs apliecināt, ka esat informēts par to, ka tiekat iekļauts/-a audio vai vizuālajā materiālā.